Level 159 Level 161
Level 160

9001 - 9200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
de utger sig för att vara poliser.
they pretend to be police officers. [låstas]
nätverksproblem
network problems
jag får inte igång tvn
I can not turn on the TV
verkligt
real, actual (v)
linjer
lines [rader]
att upplysa (om)
to inform [meddela, informera]
förutsättningslöst
unconditionally (e.g a meeting)
förödmjukad
humiliated
förolämpande
offensive (f)
utvilad
well rested
klippor
rocks / cliffs
irriterade
annoyed, irritated (pl)
önskvärt
desirable
månatlig
monthly [månadsvis]
jag är intresserad av det
I'm interested {in} it
Sofia får alltså vänta tills hon har fyllt 16
Sofia will have to wait until she turned 16
i skuggan
in the shadow
min frus hemland
my wife's homeland
vid det här laget..
at this point ; by now..
vi klarar det
we handle it, we manage it
rundor
rounds (e.g att åka en_)
Det finns ingen koppling mellan dem.
There is no connection between them.
jag skruvar av
I'm unscrewing
du förnyade
you renewed
det lönar sig
it pays off
nedervåningen
downstairs
det rör sig om hundar
it's about dogs [handlar, är]
du kan behålla det
you can keep it
rodnar du?
are you blushing?
sprutor
injections, shots
ett pronomen
a pronoun
en gångväg
a walkway [en gångbana]
grundläggande
basic, fundamental
underlägsen
underdog, inferior
bultar
bolts (tjocka skruvar)
att betrakta
to contemplate, to look at, to observe
har du läst färdigt?
have you finished reading?
vi gifter oss i vår
we marry this spring
det laggar
It's lagging
att dra sig för..
to avoid.. [undvika, slippa]
en plastkanal
a plastic channel
utsträckta
stretched out (u) (pl)
avsikter
intentions [intentioner]
akademisk
academic
viljan
the will
du mumlar
you mumble
kablar
cables [sladdar, trådar]
ledningen
the management
en valv
a vault
hektisk
hectic
en infrastruktur
an infrastructure
teknologi
technology (generellt bergrepp)
ett röstmeddelande
a voice message
jag bytte
I changed
en art
a species
arter
species
en tillverkare
a manufacturer, a producer (i.e tillverkar varor)
mittemellan
in between [mellan varven]
om än..
although.. (o.ä)
grottor
caves
felfritt
flawlessly
allra viktigast..
most importantly..
håll till höger
keep to the right (i.e en bilister) (h.t.h)
att sakta in
to slow down (i.e en bilister) (a.s.i)
att köra mot rött ljus
to drive {through} a red light
körkortet kan dras in
the driving license may be {suspended}
att lägga i en högre växel
to change to a higher gear (i.e en bilister)
att bromsa in
to brake (i.e en bilister) (a.b.i)
att läsa av trafiken
{to pay attention to} the traffic (a.l.a.t)
att köra upp
to have a drive test (a.k.u)
att sitta av en tid i fängelse
{to sit} a period in prison
att stanna upp
to pause, to wait (e.g when driving a car) (a.s.u)
de drev på utvecklingen
they pushed the development, they prompted the development (d.d.p.u)
att prata ut
to talk it out, to talk out
logik
logic
mållös
speechless
hyfs
manners
gradvis
gradually
du förvärrar
you make worse, you aggravate
misstänksam
suspicious (i.e någon som misstänker något)
orsaker
reasons, causes [anledningar]
att rasa
to rage
en tillfredsställelse
a satisfaction
hon stängde
she closed
han tjatar på mig
he nags at me
elapparater
electrical devices [elektriska apparater]
det håller sig..
it stays.. / it remains.. (d.h.s)
att dra in
to suspend (e.g körkort)
jag kommer att kunna..
I will be able to..
passar bra
suitable, fits well (p.b)
det är rätt så fullbokat nu
it's pretty fully booked now
typ sådant här
something like this, something like that (t.s.h)
undertryckt
suppressed (as feelings)
engagerad
engaged / committed
central
central
upprepad
repeated
beständig
persistent
det gick över
it went over (smärta t.ex)
att plocka undan
to clear away (e.g bord)
vi har stängt
we have closed (vi & vt)