Level 160 Level 162
Level 161

9201 - 9300


99 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jag vill bli kvitt med det.
I want to get rid of it. [av]
fläckar
stains, spots
Menar du allvar?
Are you serious?
jag föll för henne
I fell for her
att föreslå ett förslag
to propose a proposal
att avlägsna
to remove [ta bort]
att vistas
to stay, to be somewhere (a.v)
en bunt
a bunch
en badrock
a bathrobe [en morgonrock]
instruktioner
instructions [anvisningar]
jag citerar
I quote
jag listade ut det
I figured it out [jag räknade ut det]
förlät du honom?
did you forgive him?
jag stämmer av
I make sure, I verify (j.s.a)
dagarna i ända
all day long
jag pallar inte
I can't be bothered ; I don't cope (slang) [orkar]
ett terrordåd
an act of terror
att påskina
to pretend [låstas, utge sig för]
en grundskola
a primary school
mitt på dagen
in the middle of the day
att omboka
to rebook, to reschedule
Hur länge är du borta?
For how long? (How long are you gone?)
en avtalad tid
an agreed time
att förtäta
to densify
ett konsulat
a consulate
oförutsägbar
unpredictable
kriminell
criminal
enstaka
single, occasional, separate, individual (e) [enskild]
färdigheter
skills, abilities (f) [förmågor]
enskilda personer
individuals (e.p)
Ett idealiskt ställe
An ideal place
-mässigt
-wise (e.g moneywise)
att ta tid
to take time [ej lånord]
att tajma
to take time [lånord]
i längden
in the long run [på längre sikt]
på riktigt
for real, on real
såvida jag inte..
unless I..
Jag skulle vara framme kl 17:00
I would be arriving at 17:00
Vi kom en lång väg hit
We came a long way here
kaptenen överger skeppet
the captain abandons the ship
Den här maträtten är lämplig för tre
This dish is suitable for three
Han tyckte det var en bra idé.
He thought it was a good idea.
dadlar
dates (frukt)
förutsägbar
predictable
en argumentation
an argumentation
Du företräder
You represent [representerar]
omständigheter
circumstances
Kan du hålla det hemligt?
Can you keep it secret?
Kärleken kommer så småningom
Love will eventually come
Han är inte alls lik sin pappa
He is not like his father at all
en kärleksaffär
a love affair
ta konsekvenserna
face the music (take the consequences)
kontexten
the context (lånord)
jag är täppt i näsan
I have a stuffy nose (I'm stuffy in the nose)
hon dränker mig
she drowns me
vänd om
turn around [vänd dig]
du ser ut som 40
you look like 40
tajmad
timed (lånord)
njut av min kropp
enjoy my body
kapital
capital (moneywise)
personligen
personally
ett läppstift
a lipstick
de grälade
they argued (d.g)
platt
flat (e.g mage) [flat]
..om det inte är ett besvär.
..If it's not a hassle.
mycket mindre
much less
jag har blött
I've bled
det sitter fast
it is stuck, it is attached
tuggor
bites (i.e att smaka någonting)
din prutt luktar ända hit
your fart smells until here
brist i kommunikationen
lack of communication
jag kunde inte ljuga åt dig
I could not lie for you
2 slick
2 licks
mycket möjligt
very possible
du räknade ut det
you figured it out / you calculated it
njut!
enjoy it!
enformigt
monotonous
att citera
to quote
synpunkter
comments (as feedbacks) [kommentarer, återkopplingar]
att sätta datorn i strömsparläge
to put the computer into power save mode
stressigt
stressful
visst är det fint?
it is nice ha?
Lika bra som nytt
As good as new
att vända på det
to turn it around, to turn it over
har du kommit så här långt med installationen?
have you come so far with the installation?
att privatisera
to privatize
trötthet
tiredness, fatigue
en kortslutning
a shorting, a short circuit
att häva
to cancel (a.h)
att knasa
to mess up (slang) (k)
visst är det bra?
It is good ha?
att bli fotograferad
to be photographed
jag log inombords
I smiled inside
spärrar
barriers (s)
en trollkarl
a magician [en magiker]
skumt
weird, shady, suspicious, strange (s)
klockslag
time of day
en spärr
a barrier (s)
grunder
foundations, bases