Level 161 Level 163
Level 162

9301 - 9400


78 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
råd
advice
en avsugning
a blow job
vi är jämställda
we are equal (e.g before the law)
oerfarna
inexperienced (pl)
Vad gäller den ekonomiska situationen
Regarding the financial situation.. / As for the financial situation..
respektlöshet
disrespect
vad är det med henne?
what's with her?
jag klarar mig nog
I can probably handle it
ihopfällbar
foldable
att ta en tupplur
to take a nap
i och för sig är det inte så tråkigt
actually it is not so boring
att stämma en gitarr
to tune a guitar
att stå i kö.
to stand in line.
De bjöd in oss till en fest
They invited us to a party
fodralet
the case, the cover
du häftade
you stapled
det poppar upp
it pops up
jag skämde inte ut dig
I did not embarrass you
var ligger det i pris?
What is the price?
vi åkte just förbi platsen
we went right past the place
att plocka isär
to take apart, to disassemble [montera ner]
pumpen
the pump
att borsta
to brush
ett antagande
an assumption
halvvägs
half-way
säsonger
seasons
jag fick för mig att..
I thought that.. / I believed that.. / I imagined that.. [trodde, ansåg] (fick)
att göra genomsökning på hårddisken.
To scan on the hard drive.
har du sett den här rutan förut?
Have you seen this box before?
att göra virussökning
To make virus search
kunskapen
the knowledge
en klyfta
a gap (as ideological gap)
skam
shame, disgrace
överlag
in general, generally (ö)
ett incitament
an incentive
hon tog studenten
she graduated (gymnasieskola)
jag sammanställer
I put together, I compile (j.s)
Jag vill kolla runt
I want to look around [titta, se]
jag stötte PÅ ett problem
I encountered a problem
tiden går..
time passes by..
är du på gång?
are you on your way? [väg]
att välsigna
to bless
att tillägna
to dedicate
en dialog
a dialog
att avhandla
to discuss (a.a)
att anordna
to organize, to arrange (a) [arrangera]
en byteshandel
a barter
slutade i katastrof
ended in disaster
jag saknar din beröring
I miss your touch
jag ringer dig gällande din annons om..
I'm calling you about your ad about..
vi skulle behöva skjuta upp besöket till klockan 3.
we would have to postpone the visit to 3 o'clock.
vi är värda mindre än dig.
we are worth less than you.
att stärka
to strengthen [förstärka]
att synkronisera
to synchronize [synka]
en taklucka
a sunroof [ett soltak]
en lysdiod
a led (small light)
det är därför vi bygger..
that's why we build..
han brister ut i skratt
he bursts out laughing
från var som helst
from anywhere
ett tjafs
an argument, a dispute [ett gräl, ett bråk] (slang)
att etablera
to establish
att ödsla
to waste [slösa]
en yoghurt
a yogurt
en kylväska
a cool bag
jag vill gå med i gruppen "..."
I want to join the group "..."
att regga
att registrera (slang)
hur lång är kabeln?
how long is the cable?
jag kommer dit snart
I'm getting there soon (metaphorically and physically)
det är på väg att lösas
It is about to be solved [gång]
reglerbar
adjustable
i nuläget
currently (i.n)
smaklig måltid
have a nice meal
jag stärkte
I strengthened [förstärkte]
hunger
hunger
bortsett från
except from, apart from (b.f)
jag vill väldigt gärna.
I would love to.
de är låsta
they are locked
jag har svårt att koncentrera mig
I have difficulty concentrating; I find it hard to concentrate