Level 163 Level 165
Level 164

9501 - 9600


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en redovisningskonsult
an accounting consultant
utgåvor
editions, releases [upplagor]
en eltejp
an electrical tape
redaktörn
the chief editor (t.ex tidning)
du bockar för rutan
you tick the box (data) [bockar i]
i mellersta lådan
in the middle box
för din del är det bättre..
for you it's better.. [skull]
en sak i taget
one thing at a time
hjärntvättade
brainwashed (pl)
vi höjde
we raised, we increased [ökade]
påminnelser
reminders
flytta på dig
move; move away
ett tillstånd
a permission (t) [en tillåtelse]
att nollställa
to reset (a.n)
en återvändsgränd
a dead end [en återvändsväg]
en årsmodell
a model year
slumpvis
randomly, at random (s) [slumpmässigt]
ett område
a field (t.ex yrke)
tår
toes
inte riktigt..
not really..
klibbigt
sticky [kladdigt]
världar
worlds
en omväg
a detour
reservdelar
spare parts
ett ledarskap
a leadership
en lock
a curl [en hårlock]
att brottas
to wrestle
en markägare
a landowner
ett utnyttjande
an exploitation; an utilization
en stadsdel
a city district, a neighborhood [ett grannskap]
de återupplivade
they revived
ett fack
a tray, a box (f)
kriser
crises
så att säga..
so to speak..
fientlig
hostile
humanism
humanism
ombord
on board
handleder
wrists
i motsats till
in contrast to
vi dränkte er
we drowned you (pl)
utdelad
distributed (u)
behändig
handy [händig, praktisk, smidig]
segrar
victories, wins
baserat på
based on
intressen
interests
jag fokuserade på att lära mig svenska
I focused on learning Swedish
att titta in
to pass by [komma, stanna, åka]
Du är inte bättre än någon annan
You are no better than anyone else
jag tänker högt
I think loud
att vigas
to get married (ceremonin)
vi vigs
we are getting married (ceremonin)
du hade svårt med att..
you were struggling to ; you hade difficulties to..
jag kom På detta
I got it ; I realised it
jag kom På det nu
I got it now ; I realised it now
jag är trött i fötterna
my feet are tired
mina händer är fast
my hands are stuck
buntband
cable ties
det är tradition att
It is customary to..
jag har svalt
I have swallowed
varslet
the notice ; the notices
att få till stånd nya försök
to make new attempts ; to bring new trials
inbjudningskort
invitation cards
att anta utmaningen
to take up a challenge
en omväxling
a variation; a change; a variety
omväxlande
varied; diverse
inse faktum
face the facts (realize the fact)
i evigheter
in a very long time; for ages (i.e) [i evighet]
en förfrågning
a request, an inquiry [förfrågan]
att återvinna
to recycle
en landsbygd
a countryside [på landet]
grindar
gates (at the entrance to the yard)
det mörknar
it is darkening
ett snack
a talk (s) [ett samtal] (slang)
en stolpe
a post, a pole
outhärdlig
intolerable
historia
history
en räckvidd
a service range (radio)
ett gensvar
a response, a feedback [en respons, en återkoppling]
en ton
a color, a shade (t)
blicken
the gaze, the look [titten]
att uppröra
to upset
vi förutsäger
we predict [förutspår, förutser]
att förfråga
to inquire, to enquire (f)
en nöt
a nut
att vålla
to cause (v)
en kanadensare
a Canadian
fångar
prisoners
bin
bees
ett kryss
a cross (the mark)
armhålor
armpits
jag vrickade fotleden
I sprained the ankle
att bita ihop
to bite the bullet
stickproppar
electric plugs
du har svurit
you have sworn
enkäter
surveys, polls
jag drar nytta av detta
I take advantage of this ; it gives me benefits (drar)
jag vidarebefordrar mejlet
I forward the mail
spikar
nails (s) (used with a hammer)
kyld
chilled
att stå upp för sina rättigheter
to stand up for their rights