Level 164 Level 166
Level 165

9601 - 9700


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gäster
guests
de sörjde
they mourned
porslin
porcelain
att uppvakta
to show (erotic) interest in a woman
ett överdrag
a cover (skyddsklädsel på möbler o dyl)
att vingla
to wobble
ljummet
lukewarm
hygienen
the hygiene
högstadiet
secondary school, junior high school
en ståndpunkt
a position, a standpoint (s)
utbränd
burned out
jag sänkte
I lowered [minskade]
orienterad
oriented [inriktad]
en baklucka
a boot, a trunk (bilar) [ett bagage]
själen
the soul
månadsvis
monthly [månatlig]
att överbrygga
to bridge
jag vill dra mig för sådana problem
I want to avoid such problems [undvika]
gå till spillo
go to waste
missilen
the missile
det lyder att
it sounds like that.. [låter]
lägg dig inte i
don't intervene
frekvenser
frequencies
jag ska göra i ordning sladdarna
I'll arrange the wires
en topps
a cotton bud
vi avser att
we intend to..
mjukisbyxor
sweatpants
de fördömde
they condemned
indiska
Hindi (language)
stöt inte TILL detta
don't bump into it
så här långt
so far
ett sorts test
a kind of test, a sort of test [slags]
vi återupplever
we relive
att volontärarbeta
to volunteer
en judinna
a Jewess
en nätverkskabel
a network cable
ta ställning i en fråga
take a stand on an issue
Ställningen i matchen var 2--2 i halvtid
The score in the match was 2-2 in the half-time
kvinnans ställning
the status of women
ränder
stripes
ett arrangemang
an arrangement [en uppläggning]
förorter
suburbs
en förstoppning
a constipation
immun
immune
skör
fragile (e.g person)
att fördöma
to condemn
imma
mist, steam
girig
greedy (pengamässigt)
väntad
expected
en styvfar
a stepfather
en svärson
a son inlaw
att skrubba
to scrub
oartigt
impolite [otrevligt]
att minimera
to minimize
en skarvsladd
an extension cord
bindeord
link words, conjunctions
utom
except, besides [förutom, utan]
att hävda
to claim
att trösta
to comfort
proportionell
proportional
en tumregel
a rule of thumb
en kvist
a twig
en historia
a story [en berättelse, en saga]
regimen
the regime
fenor
fins
de marscherar
they march
ond cirkel
vicious circle
insatsen
the effort
ett tillträde
an access [en tillgång, en åtkomst]
allmän egendom
public property
ni har lett
you have led
ni har låtit
you have let [tillåtit]
Ja, just det
Yes, of course. / Ah, yes..
häftstift
thumbtack
skarpt
sharp [vasst]
hon antydde
she implied
jag håller in knappen
I'm holding in the button ; I'm pushing the button
hunden bits
the dog is biting
Det är inte lönt att klaga
It is no use complaining
Hon blev tvungen att förlita sig på sin inre styrka.
She had to rely on her inner strength. [lita]
Du måste bli kvitt den där ovanan
You must get rid of that bad-habit [av]
Jag var så lycklig på den tiden.
I was so happy at that time. [glad]
Han höll andan.
He held his breath.
jag länkar
I link
vi bakar
we are baking
uppifrån
from above
förståeligt
understandable
gärningsmän
offenders ; criminals (g)
en förrädare
a traitor
att lätta
to ease (e.g vikt)
löss
lice
ett bås
a booth
midjan
waist
valda
selected, chosen (pl)
parametrar
parameters
att avvakta
to wait [vänta]
batterier
batteries
han är lik sin pappa
he looks like is dad (he is like his dad)
den mest fruktansvärda filmen
the most terrible movie
att känna empati
to empathize, to feel empathy