Level 165 Level 167
Level 166

9701 - 9800


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
strålande
brilliant
det förutsätter
it requires [kräver]
ett uppslag
an idea (u)
en illusion
an illusion
en äppeljuice
an apple juice
grödor
crops
en skarvsladd
an extension cord
vi splittrade upp
we split up (past)
framsteget
the progress
dessvärre inte
unfortunately not [tyvärr]
Ju mer man sover desto tröttare blir man
The more you sleep, the more tired you become
oansvarsfullt
irresponsible
klunkar
sips
att hålla sig upptagen
to stay busy
less på
tired of, fed-up, sick of [trött]
försvunnet
missing, lost, disappeared
gips
plaster, gypsum
gårdagens-
yesterday's
effektivitet
effectivity, efficiency
skallig
bald
en gång
an aisle
gästfriheten
the hospitality
att mildra
to gentle, to soften
stranden
the beach
att motta
to receive [ta emot]
sträckor
routes, distances (s)
ett talesätt
a saying [ett ordspråk]
jag smet
I ran away [sprang, iväg]
befolkningstäthet
population density
sömnig
sleepy
statligt
governmental
en bostadsrätt
an apartments building ; a condominium
en namnteckning
a signature (n)
att snora
to have a running nose
ballt
cool (b)
ansvariga
responsible, in charge (pl)
stadigt
steady, firm, stable
panikslagen
panicked
energirik
high energy ; energy-rich
skiten
the shit ; the crap
att greppa
to grab [gripa tag i, grabba] / to understand (g) (slang)
allmänhet
public [publik]
synonymer
synonyms
ni har värmt
you have warmed ; you have heated
Det här suger.
This sucks.
åtgärder
fixes, resolves
fint, hejdå
good bye
jag tålde inte nötter
I could not bear nuts [kunde]
på nedervåningen
downstairs
en elektrisk skruvmejsel
an electric screwdriver [en skruvdragare]
döm inte
do not judge
jag ställer in klockan
I adjust the clock
att gå med i en kör
to join in a chorus
amerikanerna
the Americans
tovor
tangles, knots (i håret)
det skavde
it rubbed, it scraped (e.g shoe rubbed the skin)
det brusar
it's hissing (e.g speakers which don't give clear sound)
du smällde i dörren
you slammed the door
kan du skippa skitsnacket?
can you cut the bullshit?
det skaver
it rubs, it scraps (e.g shoe rubs the skin)
jag har bundit
I have tied, I have tied up [knutit]
puckad
idiot (p)
de stökade till
they messed up
jag reser mig upp
I stand up [jag ställer mig upp, jag står upp]
Den här produkten sålde slut
This product was sold out
hypotetiskt
hypothetically
vi båda reste länge
we both traveled for a long time
en processor
a processor
en kylfläns
a heatsink
Jag tar undan det
I'll take it away
en drönare
a drone
trakter
regions, areas (t)
skruvarna
the screws
glatt
smooth, slippery (e.g surface) [halt]
nordväst
northwest
de uppträdde
they performed (e.g musikgrupp)
att uppträda
to perform (e.g musikgrupp)
önskad
preferred, desired
eftersökt
wanted
privatliv
privacy [sekretess]
makulerat
canceled (formellt) (m)
formellt
formal
en massaker
a massacre
betald
paid
förorenad
contaminated
friktion
friction
sjunde
seventh
libanesisk
Lebanese
en rutt
a route
hänsynslös
thoughtless, reckless (h)
överhettning
overheating
temperaturen
the temperature
ansvarsfull
responsible (character attribute)
varierat
varied
nödvändigtvis
necessarily
en gimmick
a gimmick
en spårvagn
a tram
en frustration
a frustration
två tredjedelar
two-thirds
korrosion
corrosion