Level 166 Level 168
Level 167

9801 - 9900


97 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en svåger
a brother-in-law
vingar
wings
hon andades
she breathed
en vicepresident
a vice president
att landa
to land
stången
the rod, the bar, the rail, the pole (s)
vårdad
neat, tidy
jag skrubbar
I'm scrubbing
ett rap
a burp
en kasse
a shopping bag [en påse]
besvärande
troublesome, bothersome
rasistiskt
racist
trosorna
the panties
att avliva
to kill (a.a)
frusna
frozen ; chilled (pl)
hållen
held, kept (h)
du skvätter
you splash [stänker, plaskar]
klockan är inställd
the clock is set
Jag sparkar ut dig
I kick you out
en säkringsdosa
a fuse box
blöjorna håller på att ta slut
the diapers are about to end
att sluta ett avtal
to enter into an agreement
var god och dröj kvar
please keep waiting
de styrde
they ruled
havet var stilla
the sea was calm
en patron
an ink cartridge
Faktum är att hon inte ens läste brevet.
In fact, she did not even read the letter.
blint
blindly
jag har undvikit
I have avoided
fint, hejdå
good bye
patroner
ink cartridges
att boota
to boot (data)
inte nödvändigtvis
not necessarily
videon
the video
undantaget
the exception
en omkörning
an overtaking ; a bypass
fruktan
fear (f)
ett klipp
a video clip
omstart
restart, reboot (data)
att rapa
to burp
ett intervall
an interval
ett träsk
a swamp [en myr]
ett bemötande
a treatment, a replay
Döda havet
Dead Sea
en missbrukare
an addict (m)
en general
a general
en prioritering
a priority [en prioritet, en förtur]
bärbara datorer
laptops
en förräderi
a betrayal [ett svek]
en anklagelse
an accusation [en beskyllning]
påstås
allegedly
perspektivet
the perspective
överhettad
overheated
flat
flat [platt, flack] (sällan använt)
gångar
aisles, paths
ständig
constant, continual [konstant]
För tidigt att ropa hej
Too early to shout out
tjafsa inte emot!
do not argue! (till barn)
argumentera inte emot!
do not argue! [tjafsa inte emot]
att få ont om
to run low on..
ett bakslag
a drawback, a setback
en minoritet
a minority
en svärmor
a mother-in-law
en utpressning
a blackmail
klyschig
cliché (adj.)
att gå miste om
to lose.. (a.g.m.o)
ett kolon
a colon :
en dagbok
a diary
lädret
the leather
pjäser
plays (teater)
ett glapp
a bad contact ; a gap
att rusta
to arm, to equip
du kan se det som
you can consider it as..
jag beslöt mig
I decided [bestämde, beslutade]
att rusta sig
to equip themselves
det ser likadant ut
it looks the same [det verkar vara likadant]
de ser likadana ut
they look the same [de verkar vara likadana]
han var och sjöng
he was singing [han höll på sjunga]
vi tänker flytta till Solna
we are going to move to Solna
att fjäska för
to suck up to..
behärska dig!
control yourself!
håll dig!
hold yourself!
jag har slagit
I have hit
middagen
the dinner
anklagelser
accusations [beskyllningar]
mentalt
mentally
bunden
committed ; obliged
de framträder
they appear [uppträder]
vi framträdde
we appeared [uppträdde]
ett förtal
a slander
en ungrare
a Hungarian
att döda tiden
to kill time
lukter
smells
att försköna
to beautify
saliv
saliva
ett samarbete
a teamwork ; a cooperation
konstant
constantly [ständigt]