Level 167 Level 169
Level 168

9901 - 10000


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
att uppfostra
to raise (e.g children)
respekten
the respect
en kärra
a cart (e.g attached to another vehicle) [en vagn]
farten
the speed [hastigheten]
avfärd
departure [avresa]
kopior
copies
en jätte
a giant
partisk
biased
gravitation
gravity
en rörmokare
a plumber
ett grepp
a grip, a grasp
ett strypgrepp
a stranglehold [ett stryptag]
meckigt
complicated situation (slang) (m) (adj.)
med all respekt
with all due respect
de är väldigt lika
they are very similar
han kontaktar oss per sms
he contacts us by SMS [via]
grisar
pigs [svin]
nyfödda
newborn (pl)
gråten
the weep ; the cry
känsel
feel ; feeling
jävligt billigt
damn cheap (j.b)
ett cykelstöd
a kick-stand
funktionshindrad
handicapped ; disabled person
stum
mute
vad han äter!
how much he eats! [hur]
en åt gången
one at a time
en bluff
a bluff (lånord)
han bluffar
he is bluffing
vet du vad det här är för hemsida?
do you know this website? [känner till]
jag lider med dig
I share your suffering ; I feel your suffering
Vad kom de fram till?
What did they come up with? ; What was their conclusion?
nylon
nylon
det är fortfarande kvar
it's still there
på helgen
on the weekend (on any weekend)
så gott som var och en av oss är..
{almost} every one of us is.. [nästan]
en nys
a sneeze
en gnällspik
a whiner
ett gränsfall
a borderline
fäst
attached
en anhängare
a supporter
smärtsamt
painful
murar
walls [väggar]
ett idiom
an idiom
fasta ip-adresser
fixed ip addresses
privatkunder
private customers
att spekulera
to speculate
sparsam
economical
en kork
a cap
en biff
a steak [en stek]
myggorna
the mosquitoes
larvigt
ridiculous, silly (l) [löjligt]
önskat
desired, wished
jag är relativt säker
I'm quite sure [ganska, rätt, hyfsat]
ska vi bege oss?
shall we go? (oss)
jag struntar i att hämta det
I don't care to collect it
en fyrhjuling
a quad bike (ATV)
och jag?
and what about me?
inaktuell
outdated [föråldrad]
ömtåligt
fragile
tyst läge
silent mode
rädisor
radishes
ett ansiktsuttryck
a facial expression [en min]
en våtdräkt
a wetsuit
tills nyligen
until recently
att glömma
to forget
jag glömmer
I forget
att turnera
to tour (e.g artist)
en kondensator
a capacitor
en prickskytt
a sniper
minnet sviker mig
the memory deceives me
en deg
a dough
vad är det för?
what is it for?
har du hoppat fallskärm?
have you done skydiving?
scannern
the scanner
jag läste ut boken på tre dagar
I read the book in three days (past)
att fara
to go, to leave, to travel
Att isolera Iran skulle vare sig hjälpa dess folk eller dess grannar i regionen.
Isolating Iran would neither help its people nor its neighbors in the region.
jord
soil
de befann sig i
they were in ; they were at (d.b.s.i)
har du koll på vad du ska beställa?
do you know what you gonna order? (koll)
att skolka
to skip school
ett underskott
a deficit
att lära dig en läxa
to teach you a lesson
en gemene man
an avarage man
jag har dykt
I have dived
bunten
the bunch
strejken
the strike
stoltheten
the pride
ett återbud
a cancellation (å)
inte länge till.
not for long.
Man ska inte ropa hej förrän man kommit över bäcken.
You should not shout hello until you reach the brook.
en fjant
a jerk (f)
du är inte klok!
you're crazy! [galen]
det sket han i
he didn't give a shit (he shit in it) (past)
ska vi se oss runt?
shall we look around? [titta, omkring]
att vidga
to widen [bredda]
scenen
the stage
en klapp
a tap
en smekning
a stroke, a pat (erotisk)
det har skrämt mig
It has scared me