Level 168 Level 170
Level 169

10001 - 10100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
skurkar
crooks
buggar
bugs (data)
att jämna ut
to balance [balansera]
svara honom
answer him
den huvudsakliga inkomsten
the main income
ett uttalande
a statement [ett påstående]
en butikspersonal
a store staff
minst sagt
least said
en bugg
a bug (data)
åsnor
donkeys
krångel
hassle, complications (k) (ett)
en logoped
a speech therapist
nykomlingar
newcomers
jag har lagt ner mycket tid på det
I have spent a lot of time on it
det kopplas upp och ner
it is connecting and disconnectnig
trådbundna
wired (pl)
trådbunden
wired
hon är snarare rik än fattig
if anything, she's rich rather than poor (snarare)
på sista åren
in the last years
jag återupplivar han
I revive him [honom]
att stryka över
to cross out
jag kan köra till Stockholm på en timme
I can drive to Stockholm in an hour
kvittot på skorna
the receipt of the shoes
antipatisk person
antipathetic person
jag tog slut på mjölken
I finished the milk
att hacka på honom
to pick on him
det gör inget
it does not matter [det spelar ingen roll]
en karaff
a carafe
ett passagerarsäte
a passenger seat
det uppfattas
it's perceived
ett självmordsdåd
a suicide attack
en nypa
a pinch
du nyper
you pinch (d.n)
jag nöp
I pinched (j.n)
de kniper
they're pinching (d.k)
vi knep
we pinched (v.k)
du förtränger
you repress [undertrycker]
jag greppar
I grab ; I grip [griper tag i, grabbar] / I understand (slang) (g)
en reporter
a reporter
perfektionist
perfectionist
reportrar
reporters
supportrar
supporters [anhängare]
balla
cool (b) (pl)
en vattenskoter
a jet ski
pillret
the pill ; the tablett [tabletten]
att stigmatisera
to stigmatize
vi har inte ens använt det än
we have not even used it yet
Med en nypa salt.
With a grain of salt.
ett klippkort
a punch-ticket
han har föreställt sig allt
he has imagined everything
på förhand
in advance [i förväg]
jag satte väckarklockan
I set the alarm (past)
hån
mockery
en flotte
a raft
att medge
to acknowledge, to admit [erkänna]
struligt
difficult, hard, complicated (s) [svårt]
ideellt
voluntarily
romansk
Romanian ; Romanic (adj.)
en förbundskapten
a coach (av något idrottslag)
genier
genii (pl of genie)
att berömma
to praise
en tofs
a hairband
tjuvar
thieves
en kackerlacka
a cockroach
en lekplats
a playground
att stå upp mot Putin
to stand up against Putin
även hon säger så..
even she says so.. [till och med]
otympligt
som är svårt att arbeta med (på grund av dess stora storlek) (ot)
i vanliga fall
normally (3 ord)
humrar
lobsters
sedan innan
since before ; already [sedan tidigare]
jag bumpar
I Bring Up My Post (data)
att plocka ihop tältet
to pack the tent
lojaliteten
the loyalty
lava
lava
ett övertag
a takeover ; an advantage
en värdegrund
a set of values ; a value base
efterbliven
retarded
busken
the bush
magnifik
magnificent
en dansk
a Dane
hyresvärden
the landlord
en betoning
a stress ; an emphasis ; an accent (lingvistik)
en slampa
a slut
ett varv
a lap ; a round [en runda]
nappar
pacifiers
det knasar
it messes up (slang) (k)
med detta
with this.. [därmed]
Han fick mig känna mig obekväm
He made me feel uncomfortable
jag har mindre tålamod för bögar
I have less patience for gay people
som väntat..
as expected..
ett välkomnande
a welcome
en stork
a stork
det smälte
it melted / it digested
fegis
coward [feg]
att dränka
to drown (someone else)
ordinarie pris
regular price
en uppmaning
a request ; an encouragement
intensitet
intension ; intensity
att avböja
to decline (a.a) [avslå]