Level 171 Level 173
Level 172

10301 - 10400


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hur står det till?
How are you? (står)
rumänska
Romanian (lang.)
skeptisk
skeptical
en tröskel
a threshold
ett illamående
a nausea
jag rökte inte på länge
I didn't smoke for a long time
jag drack inte på ett tag
I didn't drink for a while
att ta i beaktande
to take into consideration [att ta hänsyn till]
inkännande
empathetic
påklädd
dressed
att definiera
to define
att märka
to mark; to label [markera]
en skiss
a sketch
det ena utesluter inte det andra
it doesn't contradict it (the one does not exclude the other)
Jag har ingen plats alls
I have no place at all
röster
votes
en dragkrok
a towbar
spirituell
spiritual
att trumma
to drum
en leverans
a delivery
dräkter
costumes
en stam
a tribe [en klan]
Hon blev våldtagen
She was raped
en alkoholist
an alcoholic
Var inte fånig
Don't be silly [fjantig]
som sagt..
as said..
en p-automat
a parking machine
Hojta till om du behöver hjälp
Yell if you need help / Shout if you need help [skrik, ropa]
Jag lär mig genom att öva
I learn by practicing
en frisyr
a haircut
improvisation
improvisation
en prioritet
a priority [en prioritering, en förtur]
externt
external
klantig
clumsy, stupid (slang)
Det gör ont på honom.
It hurts him.
att mecka med
to repair technical objects (a.m.m)
Jag har kommit på henne med att hon..
I've found that she..
Jag tänkte för mig själv..
I thought to myself..
Jag är på jakt efter..
I'm looking for..
ett fäste
a bracket, a foothold
på förmiddagen
in the morning (before 12:00) (today or any other day)
ett skavsår
a blister (e.g i hälen från skor)
att involvera
to involve (lånord)
att langa
to hand over, to pass, to send (slang)
snorig
snotty / slippery
att röjja
to clear [rensa]
pallar
stools
vi myste
we enjoed ourselves (fr. att mysa)
plåtar
metal plates
jag är 10 minuter sen
I'm late in 10 minutes
omtänksamma
thoughtful, caring (pl)
ortodoxa
orthodox (pl) (adj)
stekar
steaks
en esplanad
an esplanad
att doppa
to dip
ett motiv
a motive
en yrkesman
a professional
ett stygn
a stitch
uppklädd
dressed up (dressed nicely to go out)
kramper
cramps
utklädd
dressed up (w. costume)
det är bak och fram
it's back to front
sköt ditt
mind your own business (s.d)
hållbarare
durable, sustainable
han betraktar sig som..
he considers himself as..
ett skohorn
a shoehorn
en sensor
a sensor
en skruvdragare
a screw gun
en dekal
a decal
överkörd
got fucked (as got ripped off) (slang) (ö)
sätena
the seats
gravar
graves
Vi ses
See you later
Det är välkänt att..
It is well known that..
salladslök
spring onion
då är det kört
then it's run
tåget går dock inte på torsdagar
the train does not go on Thursdays, however
att ligga i back med 100 kronor
to be down in 100kr
takräcken
roof rails (car)
engångs-
disposable-
kretsar
social circles
betald
paid
prima
very good, first-rate (p) (slang)
att slockna
to go out; to die down (e.g skärmen slocknade) (a.s)
Det var en slump
It was a coincidence
jag går utmed vattnet
I go along the water [längs]
Två och en halv timme.
Two and a half hours.
Det är liknande
It's similar
bussigt
nice, kind (b)
Det drar mycket batteri
It consumes a lot of battery
det repade
it scratched (not with nails)
du drar ner mig
you bring me down
Det tar lika lång tid
It takes just as long ; It takes the same time
storkar
storks
att skjuta in
to push in ; to put in ; to slide in (a.s.i)
att sätta fast
to attach [fästa]
Vem lejde dig?
Who hired you? (for a certian job)
Imorgon tar jag med mobilen till skolan.
Tomorrow I bring my cellphone to school [min]
Jag är borta
I'm lost (metaforisk) (adj.)
De drar in personalen
They cut down staff