Level 172 Level 174
Level 173

10401 - 10500


99 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Föräldrakontroll
Parental Control
en skruvankare
a screw anchor
Jag är villig att..
I am willing to..
klippig
rocky
invecklat
complex, complicated (i)
ändar
ends
spakar
levers
nuvarande
current (n)
att komma ut
to come out (e.g en produkt)
en folkomröstning
a referendum
tennisracketar
tennis rackets
Sådär, nu är jag klar.
That's it, now I'm done.
bandbredd
bandwidth
Det är inte en stor sak
It's not a big deal [Det är inte en stor grej]
bandbredden
the bandwidth
varje hel timme
every full hour ; hourly
ett förbudstecken
a prohibition sign
lydig
obedient
visserligen
certainly, indeed (v) [visst]
att avleda
to divert, to distract [distrahera]
ett upplägg
a set-up, a structure (u)
ett plagg
a clothing item ; a garment [ett klädesplagg]
lokalsinne
sense of direction
att läsa upp
to read out (i.e to read loud)
jag satte ihop
I assembled, I put together
pillig
Something which is needed to fiddle with it. (adj.) (slang)
att plugga i
to plug in [koppla, sätta, föra, stoppa]
att spika
to hammer (a.s)
representativ
representative
Dessa två saker hänger ihop
These two things are reltated ; These two things are linked
Vi är inte bara de bästa i Stockholm utan också de billigaste
We are not only the best in Stockholm but also the cheapest
att bocka av
to tick off ; to uncheck [bocka ur]
att bocka i
to tick ; to check [bocka för, bocka in]
du kan hålla dig undan
you can stay away
skickligheter
skills [färdigheter]
konsekvent
consistent
konsekvens
consequence
du har ytterligare två webbläsare
you have two more browsers
på samma gång
at the same time
jag hoppas att hårddisken orkar hålla ut
I hope the hard drive can last
i närbild
in close-up
att hålla igång
to keep going
vinsten ligger på..
the profit is..
jag är på väg att hämta det.
I'm about to get it.
någon annans
someone else's
ett led i..
a part of ..
Det är bak
It's behind
Jag måste väl
Well, I must
Det är jag som väckte hennes uppmärksamhet
It was I who caught her attention
standarder
standards
ett mysterium
a mystery
en bönsallad
a bean salad
en framgång
a success
vidrigt
sickening
en bandit
a bandit
på den tiden
at that time
Tills vilket år bodde ni där?
Until what year did you live there?
fysioterapi
physiotherapy
ett befäl
a commander
rabies
rabies
att filtrera
to filter
flytande tvål
liquid soap
funderingar
reflections
hälften så stort
half that size
effektivare
more efficient
hörnet
the corner
Nyårsafton
New year's Eve
ett minimipris
a minimum price
grunt
shallow
det är dumt
it's stupid
vi fick en var sin
we got one each
det tystaste
the quietest
primär
primary [huvudsaklig]
i gengäld
in return
begränsningar
limitations
plattformar
platforms
medel-
average-
datorn stänger av sig själv
the computer shuts itself off
en köpt match
a fixed game
utslitet
worn out
skäms på dig
shame on you [du borde skämmas]
det knarrar
it squeaks, it creaks [knakar]
du kan slå i dig
you can hit yourself ; you can hurt yourself
raklödder
shaving foam
han knäckte
he cracked
vid närmare eftertanke
on a second thought
vid något annat tillfälle
at any other time
att utvidga
to expand (a.u)
avstängning
shutdown
han såg mig skära apelsinen
he saw me cutting the orange
det sista till vänster
the last one to the left
en flaskhals
a bottleneck
hysteri
hysteria
apatisk
apathetic
Benen är särade
The legs are separated
Var du än befinner dig
Wherever you are
Ja visst är det det
Yes it is
trettionde
thirtieth
sedan länge
long ago ; a long time ago [ett tag]