Level 37 Level 39
Level 38

971 - 1000


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jag rör
I touch [tar på, nuddar]
jag föreslår
I suggest, I propose
främmande
foreign, strange, unfamiliar (adj.)
att varna
to warn
en järnväg
a railway [en räls]
en tragedi
a tragedy
att ersätta
to replace (a.e)
de krossar
they crush, they smash (d.k)
mänskligheten
the humanity, the mankind
en staty
a statue
ett grannland
a neighboring country
fredlig
peaceful
jag slänger
I throw (j.s) (e.g. rubbish)
ihop
together (i)
ett hav
a sea
internet
internet
ni hackar
you chop, you cut / you hack (data) (n.ha)
en gräshoppa
a grasshopper
ett bete
a bait (b)
en atmosfär
an atmosphere (a)
att locka
to attract [attrahera]
ton
tons
de exporterar
they export
att importera
to import
att notera
to take notes, to note [skriva upp, anteckna]
en vas
a vase
härligt!
great! (h)
att köra på
to run over [köra över]
att vara kär
to be in love
rör inte!
don't touch! [ta inte på, inte röra]