Level 65 Level 67
Level 66

1811 - 1840


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
att inse
to realize
att bedöma
to assess, to evaluate [värdera, utvärdera]
en luffare
a tramp
ett vrak
a wreck (shipwreck)
en häck
a hedge
ett stup
a cliff (s)
taggig
spiky
du far
you go, you travel (d.f)
att knarka
to use drugs [använda droger]
att mata
to feed [att föda]
en förort
a suburb
häromdagen
the other day (h) [härförleden]
ett besked
an answer, a message, a reply / an information [ett svar]
horisont
horizon
en rabbin
a rabbi
vård
care (v)
jag uppskattar det
I appreciate it
att ta tag i
to grab (a.t.t.i)
han har sluppit
he hasn't had to.. / he has escaped
jag hittar på det
I make it up
i onödan
unnecessarily / in vain [förgäves, onödigtvis]
hon tog tag i
she grabbed [grep]
jag räknade med
I anticipated, I expected (j.r.m)
till dess
until then, by that time (t.d)
att packa ner
to pack
att packa upp
to unpack
som bygger på
is based on (s.b.p)
en tagg, taggar
a thorn, thorns
badkläder
swimwear
att se på
to look at (a.s.p)