Level 66 Level 68
Level 67

1841 - 1870


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ett jordskalv
an earthquake [en jordbävning]
att skära
to cut (with a knife)
en tjur
a bull
en överdrift
an exaggeration
onekligen
admittedly (o)
en vaktmästare
a janitor
född
born (adj.)
han drunknar
he drowns
att spotta
to spit
att prutta
to fart (loudly)
vi föder
we feed [matar]
att skilja
to distinguish [urskilja]
en snäcka
a shell [ett skal]
en hök
a hawk
spring!
run!
jämställdhet
equality (gender equality)
att synda
to sin
ett paradis
a paradise
att rymma
to escape [fly]
en synd
a sin
kristet
christian (adj.)
in that case [i så fall]
du lånar
you borrow
en punka
a puncture, a flat tire [en punktering]
en påve
a Pope
en fiskmås
a seagull [en skrattmås]
lika mycket
just as much
månader
months
att hämta sig
to recover (a.h.s)
att låna ut
to lend, to loan