Level 72 Level 74
Level 73

2020 - 2050


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lägg av!
leave off!, stop it! (l.a)
imperativ
imperative form (command)
infinitiv
infinitive form (att+verb)
supinum
supine form (perfect tenses)
sex
sex
preteritum
past tense (p)
presens
present tense (p)
ett ordspråk
a saying [ett talesätt]
aktiviteter
activities
en aktivitet
an activity
att sno
to steal (slang) [stjäla]
en teknik
a technology (e.g en ny ~)
ett inflytande
an influence [påverkan]
ett hantverk
a handicraft
en upptäckt
a discovery [en uppfinning]
en motsats
an opposite, a contrast
att susa
to swish (i.e. wind sound)
förstådd
understood (adj.)
neutral
neutral
ett alfabet
an alphabet
att kommunicera
to communicate
en partner
a partner
en telefonist
a telephonist
textningar
subtitles
känn det!
feel it!
att ta efter
to imitate (a.t.e)
att hålla reda på
to keep track of (a.h.r.p) (e.g Jag ~ vem som vann senaste tävlingen)
knyt!
tie!
att komma på
to come up with / to suddenly remember sth (a.k.p)
de flesta av dem
most of them