Level 73 Level 75
Level 74

2050 - 2100


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en kyl
a fridge [ett kylskåp]
balans
balance
baklänges
backwards [bakåt]
gröt
porridge
att spy
to vomit [kräkas]
att snarka
to snore
att zappa
to zap (TV)
en anvisning
an instruction-manual (instructions) (a)
nykter
sober
en rädsla
a fear [fruktan]
fet
fat, fatty (food)
en trupp
a troop
museet
the museum
att utse
to nominate [nominera]
brodern
the brother
nutid
present times (n)
att grunda
to establish, to found / to base (a.g)
jag efterlämnar
I leave behind
en fraktur
a fracture
ett museum
a museum
museer
museums
en påve
a Pope
en madrass
a mattress
en bokstav
a letter (alphabet)
det kliar
it itches
du övertalar
you convince, you persuade [övertygar]
för tillfället
at the moment, currently, for the moment (f.t)
en dikt
a poem [ett poem]
jag stödjer
I support (cause, idea) (j.s) [stöttar]
ett ansvar
a responsibility
även
also (ä)
var
each (v)
en princip
a principle (p)
en efterfrågan
a demand (economy)
utantill
by heart
ett skal
a peel / a shell [en snäcka]
obegripligt
incomprehensible
fräknar
freckles
en örfil
a slap
en pöl
a puddle
att ladda upp
to upload
att ge ut
to publish (a.g.u)
till hjälp
helpful (t.h)
för in!
insert! (f.i)
museerna
the museums
att rufsa om
to tousle (hair) (a.r.o)
att komma åt
to access [att få tillgång]
att komma på
to realize, to find out (a.k.p)
hur dags.. ?
what time.. ? [vilken tid?]