Level 75 Level 77
Level 76

2151 - 2200


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
att säkerställa
to ensure, to guarantee (a.s) [säkra]
en hårdvara
a hardware
en ledtråd
a clue, a hint (l)
prestanda
performance
att kapa
to hijack / to steal (e.g. a car)
att lägga det på bordet
to put it on the table
likadant
identical / same (l)
avancerad
advanced
rosa
pink
du avskaffar
you eliminate, you get rid of (d.a)
FN
UN
Filippinerna
the Philippines
en kris
a crisis
fruktansvärt
awful, horrible, terrible (f) [förfärligt]
förtur
priority (f) [prioritet]
ni torterar
you (pl) torture
att skärpa
to intensify, to sharpen (a.s) (e.g. Vi behöver s_____ kontrollerna..)
att uppge
to declare, to state (a.u)
nöjd
satisfied, pleased (n)
att övervaka
to monitor, to supervise
en upplösning
a resolution
högt
high
du förtjänar
you deserve
uppjagad
excited, worried, upset (u) (e.g. she was too excited to sleep)
att spana
to spy [spionera]
en användare, användare
a user, users
att överge
to abandon (a.ö)
en detalj
a detail (d)
detaljer
details
en depression
a depression
en kost
a diet (the food that a person or animal usually eats)
att reagera
to react (a.r)
sund
healthy (e.g. healthy lifestyle) (s)
ett humör
a mood, a temper
någongång
sometime
ett förråd
a storage room / an inventory
ett tyg
a fabric
på så vis
in this way, thus (p.s.v)
böj dig fram!
bend over!
lugn och ro
peace and quiet
allt längre
longer and longer
att följa med
to join (someone) (a.f.m)
att gå upp i vikt
to gain weight [att lägga på sig]
att gå ner i vikt
to lose weight
två gånger i månaden
twice a month
fyra gånger om året
four times a year
tre gånger i veckan
three times a week
en gång om dagen
once a day
det var inte illa
it's not bad (it wasn't bad)