Level 76 Level 78
Level 77

2201 - 2250


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ett omdöme
a judgement, an opinion
charm
charm
en humor
a sense of humour
att låta
to sound
en plan
a plan
helt enkelt
simply (h.e)
att rasa
to collapse, to fall down (a.r) [ramla]
att lagra
to store [förvara]
seg
slow, lagging (e.g. datorer & maskiner) (s)
rikligt
plentiful (r) (adv.)
att redigera
to edit
en hårddisk
a hard drive
nojig
anxiety-ridden (n)
jag tvekade
I hesitated (j.t)
att begränsa
to limit
skrämd
frightened, scared (s)
regelbundet
regularly, on a regular basis [med jämna mellanrum]
jag begränsar
I limit / I confine
jag tvekar
I hesitate (j.t)
för hand
manually, by hand [manuellt]
en filändelse
a file extension (computers)
var så säker
you can be sure, rest assured (be so sure)
att skriva in
to type
ett virus
a virus
att passa
to watch out for, to look after (e.g. children) (a.p)
delvis
partially (d) [dels]
någonsin
ever
en skuld
a blame, a guilt (s)
ända sedan
ever since, since the (ä.s)
det ägs av staten
it is owned by the state
en skurk
a villain, a crook (s) [en skojare]
hon upptäcker
she discovers / she detects (h.u)
berätta inte för någon
don't tell anyone
en arbetstagare
an employee [en anställd]
tidigt
early
en utgåva
a release, an edition [en upplaga]
en kändis
a celebrity, a star
inställningar
preferences, settings
ett slags hus
a kind of house, a sort of house [ett sorts hus]
lönsamt
profitable
ett aktiebolag
a limited liability company (Ltd company)
att sända
to broadcast
hettan
the heat [värmen]
kylan
the cold (low temp. & lack of warmth between ppl.) [kölden]
stål
steel
det pressar
it presses, it squeezes (d.p)
han klämde
he squeezed
att klämma
to squeeze
att riskera
to risk
jag tillbringar tid
I spend time [jag spenderar tid]