Level 78 Level 80
Level 79

2301 - 2350


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vaken
awake (v)
en parfym
a perfume
för skojs skull
just for fun
att skryta
to brag
en ordklass
a part of speech
Nya Zeeland
New Zealand
att räcka
to hand, to pass (a.r)
var och en
each one (e.g. "I thank each one that..")
imorgon bitti
early tomorrow, tomorrow morning
fuktigt
humid, moist, damp
utförlig
detailed [detaljerad]
beroende av
addicted, dependent on
hon sköter om
she takes care of, she nurses (h.s.o)
de skötte om
they took care of (d.s.o)
att tillgå
available (a.t) (e.g. Terrorism must be fought and eliminated using every means available under the rule of law)
en pionjär
a pioneer
de har gjort AV med pengarna.
they have used up the money.
att köpa in sig i
to buy into (i.e. to buy part of a business)
förälskad i
in love with [kär i]
kan du räcka mig..
can you pass me.. [skicka]
räck mig..
give me.. (r.m)
att tala om
to tell (a.t.o)
det är synd
it is a pity
att ge sig på (någon)
to (physically) assault (a.g.s.p)
jag är glad över att
I'm happy that
att delta i
to participate in
jag är inte orolig över det
I'm not worried about it [oroad]
att skilja sig
to divorce
två timmar per dag
two hours per day [två timmar om dagen]
hjärtat
the heart
varenda
every [varje]
att pirra
to tingle
hormoner
hormones
att kittla
to tickle
jag har bråttom
I'm in a hurry (j.h.b)
en fantasi
a fantasy [en fiktion]
en poet
a poet
att ägna sig åt
to devote themselves to (a.ä.s.å)
stabil
stable (s) [stadig]
en kurva
a curve, an arc
varken...eller
neither...nor
att återställa
to reset, to restore
en tröst
a comfort (נחמה)
det utökar
it expands [expanderar]
kväve
nitrogen
färsk
fresh (e.g. frukt, mat) [fräsch, frisk]
längst
farthest
färre
fewer, less