Level 82 Level 84
Level 83

2501 - 2550


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Schweiz
Switzerland
att attackera
to attack (military) [angripa, överfalla, anfalla]
att introducera
to introduce [införa, framföra]
en tupp
a rooster
en kärna
a core, a kernel
en förolämpning
an insult (f)
det råder
there is (d.r)
vägglöss
bedbugs
det flimrar
it flickers
ett avgasrör
an exhaust pipe
ett förhållande
a relationship (e.g. romantiskt)
droger
drugs
risker
risks
att fasta
to fast
att besegra
to defeat [motverka]
jag lär ut
I teach (j.l.u)
jag läste en spännande roman
I read (past) an exciting novel
vad talar du för språk?
what languages do you speak?
den klär dig verkligen!
it really suits you! (d.k.d.v)
jag skulle vilja betona
I would like to emphasise (that)
spansk
Spanish (adj.)
spanska
Spainsh (language)
en svans
a tail
en sekreterare
a secretary
oftast
more often that not, usually (o)
att utsätta
to expose (to a danger) (e.g. Vi behöver förbjuda ämnen för att inte ~ våra barn för risker.)
utsatt
exposed (adj.)
jämn
even (i.e. same level)
ett lasarett
a hospital [ett sjukhus]
en dykare
a diver
att hamna
to end up
att paddla
to paddle
att ro
to row
att välta
to turn over, to flip, to tip over (e.g. the car overturned on the bend)
det välte
it turned over, it flipped, it tipped over (e.g. the car overturned on the bend)
en kanot
a canoe
skidsport
skiing [skidåkning]
om jag ska vara ärlig mot dig
to tell the truth (if I'm going to be honest with you)
en kajak
a kayak
de tävlar
they compete, they race [konkurrerar]
ibland verkar det som om
now and then it seems to me (sometimes it seems that)
att göra bort sig
to make an embarrassing failure (a.g.b.s)
marknader
markets [torg]
att lasta av
to discharge, to unload (e.g. cargo) (a.l.a)
att göra bort mig
to make a fool of myself (a.g.b.m)
att bryta ut
to break out (e.g sjukdom)
att vara med på
to agree (i.e. to be with someone on smthg) (a.v.m.p) [att gå med på att]
jag är född i..
I was born in..
under 1990
in 1990s
att vara dum mot
to be mean to somebody (a.v.d.m)