Level 83 Level 85
Level 84

2551 - 2600


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
trygghet
security [en säkerhet]
som jag ser det
as I see it
jag kammar
I comb
schack
chess
är allt ok?
is everything okay?
här får du
here you are
att ska
to head
en tupplur
a nap
och dessutom
and besides that (o.d)
ett frågetecken
a question mark (?)
längs
along [utmed]
asiatisk
Asian (adj.)
ångest
anxiety (å)
en papperskorg
a wastebasket, a trash can
omedelbart
immediately, directly (o) [omgående]
giltig
available, valid (g)
en spade
a shovel [en skyffel]
tunnelbanor
subways
en resväska
a suitcase, a luggage
hon hämtar
she picks up, she collects (h.h)
krånglig
complicated, troublesome (k)
lämplig
suitable / appropriate (l)
en fe
a fairy (f)
ett monster
a monster [ett odjur]
att förbanna
to curse [svära]
en lampknapp
a light switch, a power button [en strömbrytare]
rockar
men's coats (r)
att klappa
to clap hands / to pat
genast
immediately [omedelbart, omgående]
de betecknar
they denote, they represent [representerar]
de levde
they lived [bodde]
det piper
it beeps
jag led
I suffered
skotsk
Scottish (adj.)
brasiliansk
Brazilian (adj.)
en diamant
a diamond
en rast
a break [en paus]
att grädda
to bake (just the oven part)
att beundra
to admire
du log
you smiled
kanadensisk
Canadian (adj.)
ungersk
Hungarian (adj.)
det är precis...
It is exactly... (d.ä.p)
en teori
a theory
att massera
to massage
är du snäll
please [snälla]
att tillåta
to allow (a.t)
för det första
firstly.. / first of all.. (f.d.f)
pengarna räcker inte till
there isn't enough money (the money isn't enough)
en metkrok
a hook (fishing) [en krok]