Level 84 Level 86
Level 85

2601 - 2650


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
grov
big; thick / brutal, rough, heavy (g)
jag ska resa bort i helgen
I am going out of town this weekend (resa)
jag beskyller
I accuse, I blame [skyller på, anklagar, klandrar]
ett odjur
a monster, a beast (ett monster)
en ros
a rose
rosor
roses
en våg
a wave [en vinkning]
vågor
waves
en anställd
an employee [en arbetstagare]
nämligen
that is to say (n)
knark
dope, heroin, drugs [droger]
ett verktyg
a tool
säg aldrig, aldrig!
never say never!
det vet jag inte
I don't know that
jag godtar
I accept [accepterar]
dess
its
värt
worth
ingen orsak
you're welcome (no cause)
en krok
a hook (fishing) [en metkrok]
jag tycker det verkar som om
I have the impression that (I think it seems as if)
dubbelt
double, twice
rättigheter
rights
jag sålde
I sold
skarp
sharp [vass]
att konfigurera
to configure
en kryssning
a cruise
sälar
seals
jag bortser
I ignore (j.b)
att bortse
to ignore (a.b)
jag vek
I folded
en diet
a diet
ni beräknar
you (pl) calculate
en berg-och-dalbana
a roller-coaster
en ursäkt
an excuse / an apology
skadligt
malicious, harmful (s)
att användas
to be used (a.a)
det användes
it was used
en skulptur
a sculpture
svullen
swollen
en smula
a bit (s) (e.g. I am a little bit surprised that..) / a crumb (of bread)
en parad
a parade
stök
mess
hon har omsorg om
she cares for.. (h.h.o.o)
att rycka upp
to pull up, to uproot (a.r.u) (e.g. weeds)
att lämna företräde
to give way (traffic)
floder
rivers [älvar]
valar
whales
mötande
oncoming, approaching (m)
ingen aning
no idea
en brottsplats
a crime scene