Level 91 Level 93
Level 92

2951 - 3000


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hon begraver
she buries (h.b)
han förbättrar
he improves
jag väljer
I choose
de sjunker
they sink, they descend
ni ökar
you (pl) increase [höjer, stiger]
vi misslyckas
we fail (v.m)
det kryper
it crawls [kravlar]
de utreder
they investigate (d.ut)
han förför
he seduces
jag samtycker
I agree [håller med]
jag höjer
I raise, I increase [ökar]
vi utför
we perform, we carry out (v.u)
jag vilar
I'm resting
vi avbeställer
we cancel (an order, a subscription)
de styr
they govern, they rule, they control
jag pendlar
I commute
oätbara
inedible (pl)
ätbar
edible
en folkmassa
a crowd [en folksamling]
töm!
empty!, drain!
de garanterar
they guarantee, they ensure (d.g)
du inför
you introduce, you bring in (d.i) [introducerar] (e.g to introduce a law)
jag ersätter
I replace [byter]
sedlar
notes, bills (money)
en direktör
a director, a Vice President
tårar
tears
ett intryck
an impression, an impact
en upptrappning
an escalation
att paja
to breake down (slang) [gå sönder]
det vänder sig till
it's designed for, it's aimed to
tyskar
Germans
ryssar
Russians
du försörjer dig
you make a living, you support yourself
israeler
Israelis
ni bistår
you (pl) assist (n.b)
vi överväger
we're considering, we take into consideration (v.ö)
du tog sönder den
you broke it (d.t.s.d)
ta inte sönder det!
don't break it!
för det mesta
most of the time
jag är sugen på
I'm keen on [förtjust]
du uttrycker dig
you express yourself
hon sa upp sig
she resigned, she quit (h.s.u.s)
ekologi
ecology
avkopplande
relaxing (adj.)
ett kapitel
a chapter
egna
own (pl)
egen
own [c]
eget
own
jag förde
I carried, I transported, I led, I conducted (j.f)
en lyx
a luxury