Level 92 Level 94
Level 93

3001 - 3050


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jag trycker
I press, I push / I print (e.g. en tidskrift)
vi fryser
we freeze
de tryckte
they pushed, they pressed / they print (e.g. en bok)
ni valde
you (pl) chose, you (pl) elected
ett val
a choice
en utsatthet
a vulnerability [en sårbarhet]
hon nyser
she sneezes
det spricker
it cracks, it splits
vi upprepar
we repeat [återupprepar, repeterar]
jag repeterar
I repeat [upprepar, återupprepar]
himmel
sky, heaven
himlen
the heaven, the sky
dock
however (d) [däremot]
självständig
independent
vi rymmer
we escape [flyr]
de vände
they turned (smt)
jag vänder
I turn (smt)
blyghet
shyness
ett tillfälle
an occasion, a time
hon poängterar
she points out, she emphasizes [påpekar]
vi medverkar
we participate, we take part (v.m)
en användning
a usage / a use [ett bruk]
hon agar
she beats (administer corporal punishment, discipline)
helt och hållet
completely, entirely (h.o.h)
en signatur
a signature [en underskrift, en underteckning]
jag upplever
I experience
ett stryk
a beating, a punishment / a punishment in sport (s) [ett slag]
ni fördömer
you (pl) condemn
ett trots
a stubbornness, a rebellion (against parents) (t)
du idrottar
you play sports [sportar]
noggrann
fussy, accurate, careful [noga, petig]
givmild
generous [generös]
stark
strong
självisk
selfish
tålmodig
patient
påhittig
imaginative, ingenuity
petig
picky, fussy [noggrann]
lite då och då
every now and then
han ställer upp för..
he stands up for.. / he supports.. (4 ord) [han står upp för]
han lägger sig i
he meddles in
att fråga konkret
to ask specifically
de har gett
they have given
jag förstår mig på
I understand (j.f.m.p)
de retar upp
they anger, they enrage (d.r.u)
skriv under!
sign!
du lever upp till
you fulfill, you meet requirements
jag skottar snö
I'm shoveling snow
du vänjer dig
you get used to
nedan
below, beneath [under]