Level 93 Level 95
Level 94

3051 - 3100


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en hörna
a corner kick (football)
naturlig
natural
artonde
18th (eighteenth)
hon föder
she gives birth to
ni mäter
you (pl) measure
hon stödde
she supported (cause, idea) (h.s) [stöttade]
att skriva under
to sign [underteckna, signera, skriva på]
rädd om
careful with.. (r.o)
det beror på
it depends
det mesta
the most, most of it (d.m)
orädd
fearless, unafraid
en uppmärksamhet
(an) attention (u)
inlåst
locked up
en hämnd
a revenge
ett ärende
an issue, a case (ä)
de hämnas på
they revenge on.. [ger igen]
han rånar
he robs
en rabatt
a discount
ett rån
a robbery
du lyckas
you succeed, you manage
hon lyckades
she succeeded, she managed
de kommer överens om
they agree on (d.k.ö.o)
spänt
tense
minor
mines (militär)
på tal om det
about that, speaking of (p.t.o.d)
skyldig
owe (e.g. I owe you money)
skyldig
guilty
oskyldig
innocent
jag böjer
I bend (smt)
jag böjde
I bent (stm)
en oas
an oasis
de tröttnar på
they get tired of (verb)
försenad
delayed
det orsakar
it causes
du håller tal
you make a speech
det håller igång
it keeps running (e.g. a business)
de går i konkurs
they go bankrupt
i värsta fall
in the worst case
sedan tidigare då
earlier then
vi tiggde
we begged (for money)
de håller om varandra
they hug each other [kramas]
musklerna
the muscles
ni slaktar
you (pl) slaughter
belopp
amount, sum (money)
en växelkurs
an exchange rate
ett koppel
a leash
en fart
a speed [en hastighet]
så länge som
as long as
jag hyr
I rent
en råtta
a rat