Level 98 Level 100
Level 99

3301 - 3350


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jag anstränger mig
I make an effort
åtminstone
at least (å)
i övermorgon
day after tomorrow
ni försvarar
you (pl) defend
han rotar
he roots
en tunna
a barrel
en fyrkant
a square (the shape)
artister
artists [konstnärer]
Slovenien
Slovenia
ett stängsel
a wire fence
de flyr
they flee
Serbien
Serbia
nationalistisk
nationalistic, nationalist-
en besparing
a saving (money) [ett sparande]
Helsingfors
Helsinki
vanligtvis
normally, usually [vanligt]
ni diskriminerar
you (pl) discriminate
Grönland
Greenland
slagen
beaten
en mässa
a trade fair
förtvivlad
desperate, hopeless [desperat, hjälplös]
hon smäller i
she slams..
hon lutar
she leans
samma tavlor
same paintings
dessa vilda djur
these wild animals [de här]
dessa billiga lampor
these cheap lamps [de här]
detta dyra kort
this expensive card [det här]
samma fina bil
same nice car
denna fina bil
this nice car [den här]
den långe pojken
the tall boy
den duktige pojken
the clever boy (duktiga)
sista gången
last time (e.g. here we are again, and it is not the last time)
första året
first year
i bägge länderna
in both countries [båda]
de båda länderna
the two countries [två]
dessa båda länder
these two countries [de här]
våra båda länder
our both countries [två]
båda länderna
both countries
första sidan
first page
halva äpplet
half apple
jag är mekaniker
I am a mechanic
han är brandman
he is a firefighter
stig in
come in [kom in]
hans vackra syster
his beautiful sister
din lilla leksak
your little toy
halva apelsinen
half of the orange
både i Sverige och Eritrea
both in Sweden and Eritrea
jag är både ledsen och glad
I am both sad and happy
tragisk
tragic
ni bad om
you (pl) asked for..