Level 9 Level 11
Level 10

Work and daily expressions


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Me çfarë mund t'ju ndihmoj?
What can I do for you?
Sa kohë keni që punoni këtu?
How long have you worked here?
Ai nuk është sot në punë.
He's not in today.
A kemi mbledhje?
Do we have a meeting?
Nuk ka internet për momentin?
Is the internet down at the moment?
"A jeni i sigurt?
Are you sure? (to a man)
A jeni e sigurt?
Are you sure? (to a woman)
Më jep mua këtë.
Give me this.
Merre këtë....
Take this ...
Nxito!
Hurry up!
Eja këtu!
Come here!
Dil jashtë!
Go out!
Mos pi duhan!
Don't smoke!
Kam uri!
I'm hungry!
Kam etje!
I'm thirsty!
Ai është komik (i këndshëm).
He's funny!
çfarë po thua?
What are you talking about?
Më pëlqen!
I like it!
E urrej atë!
I hate that!
E dua shumë! / Më pëlqen shumë!
I love it!