Level 10 Level 12
Level 11

Hotel, Restaurant an Travel


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
A keni ndonjë dhomë?
Do you have any room available?
Unë dua një dhomë teke / dobio.
I'd like a single / double room.
me dush / me banjo
with shower / with bathroom
Sa është çmimi për një natë?
What's the price per night?
është mëngjesi i përfshirë?
is breakfast included?
A keni ndonjë më të lirë?
Have you got anything cheaper?
A pranoni kartë krediti?
Do you except credit cards?
A mund te shoh menunë, ju lutem?
Can I have the menu, please?
Kamarier
Waiter
Kamariere
Waitress
Jam vegjeterian
I'm vegetarian.
Unë nuk pi pije alkoolike.
I don't drink alcohol.
Unë nuk ha mish derri
I don't eat pork.
Nuk më pëlqen.
I don't like it.
është e shijshme.
It's delicious
është e pastër.
it's clean
Sa kushton ky?
How much is this?
Mund të më sillni faturën, ju lutem!
Can I have the check please?
është e lirë
it's cheap
është e shtrenjtë
it's experisive