Level 1 Level 3
Level 2

Farewell


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Lamtumirë!
Farewell
Mirupafshim!
Good bye!
Udha e mbarë!
Have a safe trip!
Ditën e mirë!
Have a nice day!
Natën e mirë!
Good night!
Gjithë të mirat!
All the best!
Shihemi më vonë!
See you later!
Shihemi së shpejti!
See you soon!
Shihemi nesër!
See you tomorrow!
Më duhet të shkoj.
I have to go.
Do të kthehem shpejt.
I will be right back!
Mirë se të vish!
Welcome back!
Kujdesu për veten
Take care!