Level 8 Level 10
Level 9

Solving and apologies


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Si mund t'ju ndihmoj?
How can I help you?
Ka ndonjë problem?
Is any problem?
Mund të flasësh më ngadalë?
Can you speak slowly?
Nuk kuptoj.
I don't understand
E di!
I know!
Mos u shqetëso!
Don't worry!
Më falni!
I'm sorry (formal)
Më fal!
I'm sorry!
Ju kërkoj ndjesë!
I apologies!
Më vjen keq!
I feel sorry!
Ju lutem!
Please!
Më falni!
Excuse me! (for request)
Më falni, jam vonë!
I'm sorry I'm late!