Level 1 Level 3
Level 2

Lekce 1 - věty


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
chào bạn
zdravím vás
bạn có khoẻ không
máte se dobře?
vâng, cám ơn bạn, tôi khoẻ
ano, děkuji vám, mám se dobře
còn bạn thế nào?
a vy se máte jak?
tôi cũng khoẻ
já se mám také dobře
xin lỗi
promiňte
bạn tên là gì?
jak se jmenujete?
tôi tên là Thắng
já se jmenuji Thang
tên bạn là gì?
jaké je vaše jméno?
tên tôi là Mary
moje jméno je Mary
đấy có phải là anh Dũng không?
Je tamto Dung?
không phải, đấy là anh Hùng
není, tamto je Hung
còn kia là ai?
a támhleto je kdo?
kia là chị Lan
támhle to je Lan
bạn có báo mới không?
máte nové noviny?
không, tôi không có báo mới
ne, já nemám nové noviny
lời chào cao hơn mâm cỗ
pozdrav je cennější než bohatě prostřená tabule