Level 6 Level 8
Level 7

SAYFA 7


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shackle
kilit
shifting cargo
yük kayması
sling
sapan
speed of advance
ilerleme hızı
spill
dökülme
spill control gear
döküntü kontrol araçları
spreader
pilot çarmıhının dönmesini önleyen uzun basamak
stand by
alesta
stand clear
açık bulunmak
standing orders
daimi emirler
stand on
rota ve hızı korumak
stripping
tankta arda kalanların son basımı
survivor dangerous
kazazede
take off
kalkmak, havalanmak
target
hedef
tension winch
gerdirme vinci
TEU
standart konteyner birimi
track
iz
transit
geminin bir kanaldan geçişi
transit speed
transit geçiş hızı
transshipment
liman dışında gemiden gemiye transfer
underway
üzerinde yol olmak