Level 9 Level 11
Level 10

Ceacht Seasca a hOcht - An bhfuil X agat / agam?


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
an bhfuil siad déanta agat?
have you done them?
tá siad déanta agam
I have done them
caillte
lost
faighte
found, got
briste
broken
Críochnaithe
Finished
scríofa
written
ráite
said
an bhfuil siad caillte agat?
have you lost them?
an bhfuil siad faighte agat?
have you found them?
an bhfuil siad briste agat?
have you broken them?
an bhfuil siad críochnaithe agat?
have you finished them?
an bhfuil siad scríofa agat?
have you written them?
an bhfuil siad ráite agat?
have you said them?
tá sé ráite agam anois!
I've said it now!
beidh siad críochnaithe agam ar ball
I shall have them finished later on
níl an obair déanta aige fós
he hasn't done the work yet
cén rud atá caillte agat?
what (thing) have you lost?
féach céard atá scríofa aige
look what he has written
an bhfuil feoil faighte le haghaidh an dinnéir?
has meat been got for the dinner?
an chéad X
the first X
an chéad uair eile
next time
mharaigh
killed, caught (of fish)
ag iascaireacht
fishing
breac
a trout
éisc
(of) fish
abhainn
a river
Féach céard atá faighte agam, a Nóra
Look what I got (passive), Nóra
Iasc mór! Cén áit a bhfuair tú é?
A big fish! Where did you get it?
Mharaigh mé san abhainn é, ar ndóigh
I caught it in the river, of course
Go maith. Beidh sé againn le haghaidh an dinnéir amárach
Good. We'll have it for dinner tomorrow
Cén sórt éisc é, a dhaidí?
What kind of fish is it, daddy?
Is breac é. Nach bhfuil sé breá mór?
It's a trout. Isn't it fine and big
Ba mhaith liom dul ag iascaireacht leat an chéad uair eile, a dhaidí
I'd like to go fishing with you next time, daddy