Level 3 Level 5
Level 4

Ceacht Seasca a Ceathair - Beidh


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
beidh
will be / shall be
ní bheidh
won't be
dorcha
dark
geal
bright
amárach
tomorrow
ar ball
bye and bye / later on
beidh sé fliuch ar ball
it will be wet later on
beidh sé tirim ar ball
it will be dry later on
beidh sé fuar ar ball
it will be cold later on
beidh sé te ar ball
it will be hot later on
beidh sé dorcha ar ball
it will be dark later on
beidh sé geal ar ball
it will be bright later on
ní bheidh sé fliuch amárach, le cuidiú Dé
it won't be wet tomorrow, please God
beidh sé anseo amárach, is dócha
he'll be here tomorrow, probably
ní bheidh aon duine ansin ar a seacht a chlog
no one will be there at seven o'clock
Céard a bheidh agat?
What will you have?
ní bheidh aon cheann anois agam
I won't have any one now
beidh ceann eile agat ar ball
you'll have another one later on
tusa
you (emphatic)
bí cinnte
be sure
gur chuala tú
that you heard
b'fhearr liom
I would prefer
Ar mhaith leat cupán tae, a Phádraig?
Would you like a cup of tea, Pádraig?
Ba mhaith, cinnte, má tá sé déanta agat
I would (like), certainly, if you have it made
Céard a dúirt tú le daidí, a mhamaí?
What did you say to daddy, mammy?
Bí cinnte gur chuala tú mé!
Be sure you heard me!
Beidh cupán tae agamsa freisin
I'll (e) have a cup of tea also
Tá tú róbheag fós. Beidh gloine bhainne agat, b'fhéidir
You're too small yet. You'll have a glass of milk, perhaps
Ach b'fhearr liom cupán tae
But I'd prefer a cup of tea