Level 5 Level 7
Level 6

Ceacht Seasca a Cúig - Againn


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
againn
at us
beidh X againn
we shall have X
feoil
meat
caoireoil
mutton
muiceoil
pork
iasc
fish
mairteoil
beef
bagún
bacon
beidh feoil againn amárach
we shall have meat tomorrow
beidh caoireoil againn amárach
we shall have mutton tomorrow
beidh muiceoil againn amárach
we shall have pork tomorrow
beidh iasc againn amárach
we shall have fish tomorrow
beidh mairteoil againn amárach
we shall have beef tomorrow
beidh bagún againn amárach
we shall have bacon tomorrow
céard a bheidh againn inniu?
what shall we have today?
bhí iasc againn inné
we had fish yesterday
bhí cluiche cártaí againn aréir
we had a game of cards last night
cén lá atá ann inniu?
what day is it today?
níl scéala ar bith againn
we have no news (at all)
beidh siad againn ar ball
we shall have them later on
le haghaidh
for
le haghaidh an dinnéir
for dinner
is cuma liom
I don't care
ag argóint
arguing
than
Céard a bheidh againn le haghaidh an dinnéir inniu, a mhamaí?
What will we have for dinner today, mammy?
Beidh bagún againn, is dócha
We'll have bacon, probably
Ní maith liom bagún. Bhí sé againn inné
I don't like bacon. We had it yesterday
B'fhearr liomsa bagún ná rud ar bith eile
I'd (e) prefer bacon to anything else
Is cuma liom céard ba mhaith leatsa
I don't care what you (e) would like
Bígí go maith anois agus ná bígí ag argóint. Bagún a bheidh againn, cibé ar bith
Be good now and don't be arguing (pl). Bacon, we'll have anyway