Level 6 Level 8
Level 7

Ceacht Seasca a Sé - Cuir


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cuir
put
ná cuir
don't put
gabh
go (g)
ná gabh
don't go (g)
féach
look
ná féach
don't look
fan
wait / stay
ná fan
don't wait / don't stay
stop
stop
ná stop
don't stop
inis
tell
ná inis
don't tell
coinnigh
keep
ná coinnigh
don't keep
gabh amach nuair a deirim leat é
go out when I tell you (it)
féach céard a rinne tú anois
look what you did now
fan cúpla nóiméad eile
wait another couple of minutes
stop nuair a deirim leat é
stop when I tell you (it)
inis dom céard a rinne tú anois
tell me what you did now
coinnigh é cúpla nóiméad eile
keep it a couple of other minutes
ná cuir do bhróga ar an gcathaoir
don't put your shoes on the chair
ná fan rófhada san áit sin
don't stay too long in that place
ná féach ar an gceann sin, más é do thoil é
don't look at that one, please
féach ar an bhfear atá ag imeacht soir an bóthar
look at the man who is going over (eastwards) the road
ná coinnigh é rófhada anois
don't keep it too long now
ná hinis d'aon duine céard a dúirt mé
don't tell anyone what I said
níos fearr
better
úr
fresh / new
timpeall
about
píosa bagúin
a piece of bacon
Ba mhaith liom píosa deas bagúin freisin, más é do thoil é
I would like a nice piece of bacon also, please
Féach ar an bpíosa seo. Ar mhaith leat é?
Look at this piece. Would you like it?
Níl an píosa sin rómhaith. An bhfuil píosa níos fearr agat?
That piece isn't too good. Have you a better piece?
Níl aon bhagún eile againn anois. Ach beidh bagún úr ag teacht isteach ar ball
We have no other bacon now. But fresh bacon will be coming in later on
Tá go maith. Coinnigh píosa deas dom, mar sin
OK. Keep me a nice piece, so
Cinnte. Beidh sé againn timpeall a haon déag, is dócha
Certainly. We'll have it at about eleven, probably.
Ceart go leor. Is féidir le Seán é a fháil dom. Níl sé ar scoil inniu
Right enough. Seán can get it for me. He's not at school today