Level 8 Level 10
Level 9

Ceacht Seasca a Seacht - Cén


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cén X?
what X?
cén fáth?
why? (what reason?)
cén chaoi?
how? (what way?)
cén t-ainm?
what name?
cén uair?
when? (what time?)
cén áit?
where? (what place?)
cén luach?
how much (what price?)
cén fáth ar tháinig tú?
why did you come?
cén uair a tháinig tú?
when did you come?
cén chaoi a bhfuil tú?
how (what way) are you?
cén áit a bhfuil tú?
where (what place) are you?
cén t-ainm atá air?
who (what name) is he?
cén luach atá air?
how much is it?
cén píosa cáca ab fhearr leat?
which piece of cake would you prefer?
cén ceann a bheidh againn amárach?
which one shall we have tomorrow?
cén fáth a bhfuil sé chomh mall
why is he so late?
cén rud atá anseo againn?
what (thing) have we got here?
cén duine a tháinig isteach cúpla nóiméad ó shin?
who (what person) came in a couple of minutes ago?
cén uair a bheidh an dinnéar againn?
what time shall we have the dinner?
uait
from you
an Chéadaoin
(the) Wednesday
Satharn
Saturday
cén rud atá uait?
what (thing) do you want?
fanfaidh mé
I'll wait
Cén lá atá ann inniu ar chor ar bith?
What day is it today, at all?
Inniu an Chéadaoin. Cén fáth?
Today is Wednesday. Why?
Ba mhaith liom dul go dtí an baile mór lá éigin
I would like to go to town some day
Cén rud atá uait anois?
What (thing) do you want now?
Caithfidh mé éadaí a cheannach
I must buy clothes
Nach féidir leat dul ann inniu?
Can't you go (there) today?
Fanfaidh mé go Satharn, is dóigh liom
I'll wait until Saturday, I think