1
Multimedia
Nominativ jämnstaviga substantiv
2
Ready to learn
Nominativ jämnstaviga substantiv
3
Multimedia
Genitiv jämnstaviga substantiv
4
Multimedia
Vokalväxling
5
Ready to learn
Genitiv jämnstaviga substantiv
6
Multimedia
Ackusativ jämnstaviga substantiv
7
Ready to learn
Ackusativ jämnstaviga substantiv
8
Multimedia
Illativ jämnstaviga substantiv
9
Ready to learn
Illativ jämnstaviga substantiv
10
Multimedia
Inessiv jämnstaviga substantiv
11
Ready to learn
Inessiv jämnstaviga substantiv
12
Multimedia
Elativ jämnstaviga substantiv
13
Ready to learn
Elativ jämnstaviga substantiv
14
Multimedia
Komitativ jämnstaviga substantiv
15
Ready to learn
Komitativ jämnstaviga substantiv
16
Multimedia
Essiv jämnstaviga substantiv
17
Ready to learn
Essiv jämnstaviga substantiv
18
Multimedia
Uddastaviga substantiv
19
Ready to learn
Nominativ uddastaviga substantiv
20
Ready to learn
Genitiv uddastaviga substantiv
21
Ready to learn
Ackusativ uddastaviga substantiv
22
Ready to learn
Illativ uddastaviga substantiv
23
Ready to learn
Inesiv uddastaviga substantiv
24
Ready to learn
Elativ uddastaviga substantiv
25
Ready to learn
Komitativ uddastaviga substantiv
26
Ready to learn
Essiv uddastaviga substantiv
27
Multimedia
Kontrakta substantiv
28
Ready to learn
Nominativ kontrakta substantiv
29
Ready to learn
Genitiv kontrakta substantiv
30
Ready to learn
Ackusativ kontrakta substantiv
31
Ready to learn
Illativ kontrakta substantiv
32
Ready to learn
Inessiv kontrakta substantiv
33
Ready to learn
Elativ kontrakta substantiv
34
Ready to learn
Komitativ kontrakta substantiv
35
Ready to learn
Essiv kontrakta substantiv
36
Multimedia
Fler jämnstaviga substantiv
37
Ready to learn
Fler jämnstaviga substantiv, nom, gen, ack
38
Ready to learn
Fler jämnstaviga substantiv, ill, ines
39
Ready to learn
Fler jämnstaviga substantiv, ela, kom, ess
40
Multimedia
Personliga pronomen
41
Ready to learn
Nominativ personliga pronomen
42
Ready to learn
Genitiv personliga pronomen
43
Ready to learn
Ackusativ personliga pronomen
44
Ready to learn
Illativ personliga pronomen
45
Ready to learn
Inessiv personliga pronomen
46
Ready to learn
Elativ personliga pronomen
47
Ready to learn
Komitativ personliga pronomen