Level 1 Level 3
Level 2

New level


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Co si mám dnes večer vzít na sebe?
What should I wear tonight?
Pojd’me
Let’s go
Promiň, že jdeme pozdě
Sorry we’re late
Mám se skvěle
I’m great
Jsem rád/a, že tě konečně poznávám
I’m glad to finally meet you
Těší mě
Nice to meet you
Jak se jmenuješ?
What’s your name (informal)?
Kdo je to?
Who is that?
Řekni to ještě jednou, prosím
Say it again, please
Opakovej, prosím
Please repeat that
Odkud jsi?
Where are you from (informal)?
Odkdy jsi v Brně?
How long have you been in Brno?
Co děláš?
What do you do for work? (informal)
Líbí se ti tvá práce?
Do you like your job?
Jak ses to dověděl?
How did you learn of it?
Jak dlouho tady žiješ?
How long have you lived here?
Rád/a bych se tě na něco zeptal
I’d like to ask you something
Co tomu říkáš?
What’s your take on it?
Domnívám se, že bys tam měl jít
I think you should go there
Rozmyslím si to
I’ll think it over
Kolik ti je let?
How old are you?
Kam pojedeš?
Where are you going (informal)?
Co tam budeš dělat?
What will you do there?
Máš děti?
Do you have children?
Je to celý tatínek
He looks just like his father