Level 2 Level 4
Level 3

New level


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Kdy se uvidíme?
When will I be seeing you?
Je tady volno?
Is this seat free?
Jsem ráda, že tě zas vidím
It’s nice to see you again
Myslel/a jsem na tebe
I’ve been thinking about you
Jak jde život?
How’s life?
Co se děje?
What’s happening?
Vypadáš skvěle
You look great
Máš čas?
Do you have time (informal)?
Co si dáš?
What are you having (inf)?
Co piješ?
What are you drinking (informal)?
Co si date?
What are you having (formal)?
Já si dám...
I’ll have...
Už jsem jedl
I already ate
Co k pití?
Something to drink?
Ještě něco?
Anything else?
To je všechno
That’s everything
Je to na mě
It’s on me
Počkej
Wait!
Ještě jednu, prosím
Another one, please
Už mám dost
I’ve had enough
Díky, už ne
Thanks, no more
Musím na záchod/toaleta
I have to go to the toilet
Já to platím
I’ll pay for it
Zaplatíme.
We're ready to pay
Prosím učet
Bill please