Level 13 Level 15

51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I have to go there
Трябва да отида там
I have not seen Tom
Не съм виждал Том
I have not told Tom
Не съм казвал на Том
I hear you retired
Чувам, че си се пенсионирал
I heard that story
Чувал съм тази история
I hope it is enough
Надявам се, че е достатъчно
I hope it is useful
Дано да е от полза
I just emailed you
Току-що ти пратих имейл
I know I can do it
Знам, че мога да го направя
I leave in an hour
Тръгвам след един час
I like candlelight
Обичам светлината на свещите
candlelight
Светлина от свещ
I looked around me
Огледах се около себе си
I pay Tom's salary
Аз плащам заплатата на Том
I plan to go there
Планирам да отида там
I saw him run away
Видях го да бяга от там
I slapped his face
Зашлевих го през лицето
to slap
шамаросвам
I was not consulted
До мен не се допитаха
to consult
съветвам се
I was not sick then
Тогава не бях болен
I was not told that
Това не ми беше казано
I will go on ahead
Аз ще продължа напред
I wish I were rich
Иска ми се да бях богат
I won't be coerced
Няма да ме принудят
to coerce
принуждавам
I will be at my desk
Ще бъда на бюрото си
I will be in the lab
Ще бъда в лабораторията
I will be seeing you
Ще се видим пак
I will bring it back
Ще го донеса
I am a little early
Малко съм подранил
I am about to leave
Аз всеки момент ще тръгвам
I am extremely busy
Аз съм изключително зает
I am getting better
По-добре съм
I am getting hungry
Огладнявам
I am giving it back
Връщам го
I am good at tennis
Добър съм на тенис
I am impressed, Tom
Впечатлен съм, Том
I am in trouble now
Загазих
I am not going away
Няма да се махна
I am ready to order
Готов съм да поръчам
I am short of money
Не ми достигат парите
I am sick of French
Писна ми от френски.
I am so embarrassed
Толкова ме е срам
embarrassed
смутен
I have gotten better
Оправих се
I have never met him
Не съм го срещал никога
I have seen all that
Всичкото това съм го виждал
I have seen them all
Всичките съм ги виждал
I have sent Tom home
Изпратих Том вкъщи
It is almost three
Почти три часът е