Level 22 Level 24
Level 23

74-76


52 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to panic
паникьосвам се
to intend
възнамерявам
to owe
дължа
I heard an explosion
Чух някаква експлозия
I heard you cheering
Чух те как ги окуражаваше
I heard you laughing
Чух те да се смееш
I hope it's not true
Надявам се да не е вярно
I hope it's worth it
Дано да си струва.
I hope that's enough
Надявам се, че това е достатъчно
I intend to go there
Възнамерявам да отида там
I intend to see the project through.
Смятам да завърша този проект.
I just took a shower
Току-що си взех душ.
I knew you would be busy
Знаех, че ще бъдеш зает
I know what you mean
Знам какво имаш предвид
I left the door open
Оставих вратата отворена
I left you a message
Оставих ти съобщение
I lost track of time
Изгубих представа за времето
I met Mary yesterday
Вчера срещнах Мери
I miss you very much
Много ми липсваш
I need printer paper
Трябва ми хартия за принтер
I owe a lot of money
Дължа доста пари
I owe you ten dollars
Дължа ти десет долара.
I really do hate Tom.
Аз наистина мразя Том
I should talk to Tom
Трябва да говоря с Том
I sometimes watch TV
Понякога гледам телевизия.
I think Tom did that
Мисля, че Том направи това
I think Tom did well
Мисля, че Том се справи добре
I think Tom has gone
Мисля, че Том си е тръгнал
I think they know me
Мисля, че те ме познават
I think this will do
Мисля, че това ще свърши работа
I think we should go
Мисля, че трябва да отидем
I think you panicked
Мисля, че ти се паникьоса
I think you are swell
Мисля, че си страхотен
swell
издувам се, подувам се, отичам, набъбвам
I thought you had left
Реших, че си си тръгнал
I told Tom the truth.
Казах на Том истината
I walked up the hill
Аз изкачих хълма
I want my shirt back
Искам си ризата обратно
I wanted to go there.
Исках да отида там
I was busy yesterday
Вчера бях зает
I will come with you
Аз ще дойда с теб
I wish I were taller.
Иска ми се да бях по-висок.
I wish you good luck
Пожелавам ти късмет
I won't be here long.
Няма да остана тук дълго.
I wouldn't bet on it
Не бих заложил на това
I wouldn't blame Tom
Не бих обвинявал Том
I wouldn't blame you.
Не бих те обвинявал.
I'll admit I'm wrong
Ще призная, че съм сгрешил.
I'll be in my office.
Ще бъда в офиса си.
I'll be very careful.
Ще бъда много внимателен.
I'll be watching you.
Ще те гледам.
I'll give you a book.
Ще ти дам една книга.