Level 2
Level 1

Temaordlista 1 - Studier


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vid sidan av studierna
opintojen ohella
arbeta, -ar, -ade, -at
työskennellä
arbetspraktik, -en, -er, -erna
työharjoittelu
avlägga, avlägger, avlade, avlagt examen
suorittaa tutkinto
bli, blir, blev, blivit
tulla joksikin
bli godkänd
tulla hyväksytyksi
bli underkänd
tulla hylätyksi
bli utexaminerad
valmistua
diplomarbete, -et, -en, -ena
diplomityö
biämne, -et, -en, -ena
sivuaine
examen, examina
tutkinto
examensprogram, -et, -, -en
tutkinto-ohjelma
föreläsning, -en, -ar, -arna
luento
grundstudier
perusopinnot
huvudämne, -et, -en, -ena
pääaine
högskoleutbildning, -en, -ar, -arna
korkeakoulutus
höst-/vårtermin, -en, -er, -erna
syys-/kevätlukukausi
klara, -ar, -ade, at ett prov
selviytyä kokeesta
lektion, -en, -er, -erna
oppitunti
läsår, -et, -, -en
lukuvuosi
studera, -ar, -ade, -at
opiskella
studera på distans
etäopiskella
studera på heltid/deltid
opiskella koko-/osa-aikaisesti
studerande, -en, -, -ena
opiskelija
studiepoäng, -en, -, -ena
opintopiste
studievecka, -an, -or, -orna
opintoviikko
teknolog, -en, -er, -erna
teekkari
tent, -en, -er, -erna
tentti
utbildning, -en, -ar, -arna
koulutus
utbildningsprogram, -et, -, -en
koulutusohjelma
utbytesstuderande, -en, -, -ena
vaihto-opiskelija
valfria studier
vapaavalintaiset opinnot
vitsord, -et, -, -en
arvosana