Level 16 Level 18
Level 17

641 - 680


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ew dê çawa we nas bikin?
How eill they know you?
Meyrem ji birayê xwe mezintir e.
Meyrem is older than her brother.
Ev cil û berg ji yên modern bihatir in.
These clothes are more expensive than the modern ones.
Hevokên min ji yên te dirêjtir in.
My sentences are longer than yours.
Tu ji min ba_tir dixebitî.
You work better than me.
Ew ji me hemûyan bileztir dibezin.
They run faster than all of us.
Navdirtirîn nivîskarê kurd Mehmed Uzun e.
Mehmed Uzun is the most famous Kurdish author.
Diya min xwe_tirîn xwarinên cîhanê çêdike.
My mother cooks the tastiest meals of the world.
belkî
maybe
heke
if (ku, ger, eger, heger)
ku
if (heke, ger, eger, heger)
ger
if (heke, ku, eger, heger)
eger
if 9heke, ku, ger, heger)
heger
if (heke, ku, ger, eger)
Heke ez biçim.
If I go.
Heke ez neçim.
If I do not go.
Heke zarokên me kurdî fêr nebin, dê xetereke mezin çêbe.
If our children do not learn Kurdish, there will be a big danger.
Heke hûn biçin bazarê, hûn dikarin ti_ten gelek erzan peyda bikin.
If you go to bazaar, you can find very cheap things.
Heke ez ne xelet bim, ew li Stenbolê dixwîne.
If I am not wrong, he studies in Istanbul.
dema bê
future tense
will
serdan
visit
behr
sea
avjenî
swimming
her çend
although
dêr
church
yek ji...
one of the...
ji bilî
other than (b)
ji xweynî
other than (x)
kevin
historical
keleh
fortress
wêne
photo, picture
wekî din
furthermore
biha
expensive (b)
modern
modern
lê dîsa jî
but still
li gorî min
in my opinion
ez bawer dikim
I think, I believe
mêvantî
being a guest
suhbet
chat, conversation