Level 11 Level 13
Level 12

Prosinec


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Čačipen peske drom arakhel.
Pravda si cestu najde.
O Lacis dživel pal o bašaviben.
Laco se živí hudbou.
Av te khelel, av te gil'avel.
Pojď zpívat, pojď tancovat.
o charťas
kovář
o lavutaris
hudebník
O phuro mul'a, džas te vartinel.
Starý zemřel, jdeme bdít u mrtvého.
Ďivase vartinen o džuvla, raťi o murša.
Ve dne bdí ženy, v noci muži.
Andro kher, kaj o manuš, mul'a, na taven.
V domě, když zemře člověk, nevaří.
O Roma rado phenen o paramisa.
Romové rádi vyprávějí pohádky.
The o čavore rado šunen.
A děti rádi poslouchají.
Amen sas dovol'enka calo berš.
Měli jsme celý rok dovolenou.
Bešas adaj papi pre papende.
Žili jsme tak z pokolení na pokolení.
God'aver lav mol buter sar love.
Moudré slovo má větší cenu než peníze.
Kija raťate thovas amengi avri jag.
K večeru si děláme venku oheň.
O čoripen nane ladž.
Bída není ostuda.
Maškar o gore mušinas te vakerel gadžinake, al'e khere vakeras ča romanes.
V osadě jsme museli mluvit jako ostatní, ale doma jsme mluvili romsky.
jagalo paňi
voda proti uhranutí
O džuvla phenen pal e burňik.
Ženy čtou z ruky.
The čhiven o karti.
A vykládají karty.
Rom Romeha, gadžo gadžeha, beng bengeha.
Svůj k svému. (Rom k Romovi, gadžo ke gadžovi ačert k čertovi.)
Sar ul'ol o čhavoro, keren leske e daj o dad boňa.
Když se narodí miminko, dělají mu rodiče křtiny.
te cinel o darunkos
koupit dárek
te urel o uzulankos
strojit stromeček
o Devloro
Ježíšek (Pánbíček)
e Vil'ija
Štědrý den
o Štefansos
Štěpán
pre Karačoňa
na Vánoce
o bobal'ki
buchtičky se sádlem a mákem, které se jí na Vánoce
Šaj keras mangavipen!
Udělejme zásnuby!
U akana pijas pre bacht pro sasťipen amare čhavenge!
A teď pijme na štěstí a zdraví našich dětí!
Pre Slovensko na sas le Romen lačho dživipen.
Romové neměli na Slovensku lehký život.
Sar avridino o zakonos, kaj o Roma našťi bešen maškar o gadže.
Byl takový zákon, že Romové nemohou žít mezi gadži.
O Roma dživen andre calo maškarutni Europa.
Romové žijí v celé střední Evropě.