Level 2 Level 4
Level 3

Březen


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
te phenel
říci
te vakerel
mluvit
bari phen
starší sestra
cikňi phen
mladší sestra
baro phral
starší bratr
cikno phral
mladší bratr
Nane man phrala peňa.
Nemám sourozence.
Miro baro phral kerel buťi.
Můj starší bratr pracuje.
Amoro dadoro baro lačho.
Náš tatínek je velmi hodný.
Pheres mange pal miri romňi.
Stýská se mi po mojí ženě.
Miri cikňi phen phirel andre škola.
Moje mladší sestra chodí do školy.
O cikno phral baro beng.
Bráška je velkej rošťák.
romňaduno
ženatý
romeste
vdaná
biromňakero
svobodný
biromeskeri
svobodná
o sastro
tchán
e sasuj
tchýně
Mire baba andre špital'a.
Moje babička je v nemocnici.
Miro papus khere.
Můj dědeček je doma.
Ňiko nane khere.
Nikdo není doma.
Me džav ko phral.
Jdu k bratrovi.
Phen hin tut?
Máš sestru?
miro rom
můj muž
miri romňi
moje žena
leskero
jeho
lakero
její
Miro rom bare love anel khere.
Můj muž nosí domů hodně peněz.
A tiro rom, sar?
A co tvůj muž?
Miro rom khere hino, na kerel ňič, ča chal u sovel.
Můj muž je doma, nic nedělá, jen jí a spí.
Leskeri romňi romaňi.
Jeho žena je romka.
O Roma paťan Devles.
Romové věří v Boha.
e kresňi daj
kmotra
o kresno dad
kmotr
Našťi avav pre boňa.
Nemůžu přijít na křtiny.
Feder ajsi romňi, so buter manušňi sar džuvl'i.
Lepší je taková žena, která je víc člověk než ženská.
Jov lačho sar maro.
Je dobrý jako chléb.
o džamutro
zeť
e bori
snacha
Miri čhaj buťakeri the lačhejileskeri.
Moje dcera je pracovitá a laskavá.
Ola čhavore bare benga, ča bengipen keren.
Ty děti jsou strašní rošťáci, pořád jen zlobí.
o phivlo
vdovec
e phivl'i
vdova