Level 3 Level 5
Level 4

Duben


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lačho
dobrý
nalačho
špatný
feder
lepší
jekhfeder
nejlepší
goreder
horší
jekhgoreder
nejhorší
barvalo
bohatý
čoro
chudý
O papus nane nasvalo, sasto hino.
Dědeček není nemocný, je zdravý.
Joj hiňi bareder sar me.
Je větší než já.
Miri phen hiňi phureder mandar.
Moje sestra je starší než já.
Jov terneder mandar.
Je mladší než já.
baro
velký
cikno
malý
Joj šukar sar papin.
Je moc hezká=je hezká jako husa.
Me sasto sar pendech.
Jsem zdravý jako ořech.
E baba hiňi nasval'i pro jilo.
Babička je nemocná na srdce.
Keci tuke berš?
Kolik je ti let?
Mange trianda berš.
Je mi třicet let.
Miri famel'ja bari hin.
Moje rodina je velká.
Deš manuša, deš droma.
Deset lidí, deset cest.
e čhaj
dcera/dívka
o čhavo
syn/chlapec
Mire čhaj pen mindik dokeren.
Moje dcery se pořád hádají.
O čhave hine bokhale.
Děti jsou hladové.
Den paťiv phure manušen!
Prokazujte úctu starým lidem.
Amen sam khere deš džene.
Je nás doma deset.
Te hin tates, thovas avri jag.
Když je teplo, rozděláme venku oheň.
O murša bašaven pre lavuta.
Muži hrají na housle.
O džuvl'a gil'aven u khelen.
Ženy tancují a zpívají.
te gil'avel
tancovat
te khelel
zpívat
te cinkerel
nakupovat
te bikenkerel
prodávat
te pisinel
psát
te genel
číst
Me tut kamav.
Mám tě rád/a.
te rovel
plakat
te asal
smát se
Amen sam sar pandž angušta pre jekh vast.
Jsme jako pět prstů jedné ruky.