Level 7 Level 9
Level 8

Srpen


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tosara e čirikle gil'aven.
Večer zpívají ptáci.
o rikono
pes
e mačka
kočka
O mačho džhivel andro paňi.
Ryba žije ve vodě.
E bakri pre mal'a hin.
Ovce je na poli.
E žamba paš o paňi.
Žába je u vody.
o balo
prase
e kachňi
slepice
Dživas sar kachňi andro malmos.
Žijeme si jako slepice vy mlýně. ("jako prasata v žitě")
o graj
kůň
e gurumňi
kráva
Baro šil hin.
Je velká zima.
Me izdrav andro šil.
Třesu se zimou.
Baro tato hin.
Je velké teplo.
Jejsoste džas chundrulenge.
Na podzim chodíme na houby.
Ňilaje na džav andre škola.
V létě nechodím do školy.
Jarone savore želeno hin.
Na jaře je všechno zelené.
Jevende del jiv.
V zimě padá sníh.
O jiv hin parno.
Sníh je bílý.
Andro decembris keras karačoňa.
V prosinci slavíme Vánoce.
Pr'aver kurko mange cinav nevi cholov.
Příští týden si koupím nové kalhoty.
Kurke o papus phirel andre khangeri.
V neděli chodí dědeček do kostela.
Sombatone the kurke o Lacis na phirel andre škola.
V sobotu a v neděli Laco nechodí do školy.
Sako d'ives o Feris kerel buťi.
Každý den chodí Fero do práce.
Kanastar dži kana?
Odkdy do kdy?
Nane man kana.
Nemám kdy.
Pr'aver čhon me som korkoro khere.
Příští měsíc jsem sám doma.
Keci o Lacis hin imar odoj?
Jak dlouho už je Laco tady?
Imar jekh kurko.
Už jeden týden.
Keci orendar?
V kolik hodin?
Štare orendar.
Ve čtyři hodiny.
Keci orendar džas andre karčma?
V kolik hodin jdeš do hospody?
Tosara ušt'av pre efta orendar.
Ráno vstávám v sedm hodin.
Kecinar d'iveste chas?
Kolikrát denně jíš?