Level 1 Level 3

20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
heer; meester
ὁ δεσποτης
zeggen; spreken
λέγω (1B)
spreken met
διαλέγομαι + dat.
een of ander; iemand
τις; τινος
zaak; ding
τὸ πρᾶγμα; πράγματος
pakken; nemen; krijgen
λαμβάνω (3B)
aantreffen
καταλαμβάνω
en; ook
καί (1A)
hoewel
καίπερ + ptc.
zijn
εἰμί (2C)
ik ben afwezig
ἄπειμι
weten; kennen
ἐπίσταμαι
kunnen; in staat zijn
δύναμαι
als (2A); of
εἰ
vrije tijd
ἡ σχολη
boos zijn
ὀργίζομαι
eerst
πρῶτον (2C)
eerste
πρωτος
aoristus van openen
ἀνέῳξα
aoristus van vragen
ἠρόμην