Level 2 Level 4

28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
langzaam
βραδύς, βραδέος
opstaan
ἀνίσταμαι
verspreid over
ἀνά, ἀν’ + acc. (4A)
tegelijkertijd
ἅμα
zich verheugen; blij zijn
χαίρω (2B)
gegroet
χαίρετε
rijk
πλούσιος
huis; familie; huishouden
ἡ οἰκία (1A)
het huis; het huishouden; de familie
ὁ οἶκιος
trouwen (met een vrouw)
γαμέω
trouwen (met een man)
γαμέομαι
het huwelijk
ὁ γάμος
voldoende; toereikend
ἱκανος
het is nodig
δεῖ (2A)
vastbinden
δέω (1C)
missen; nodig hebben; verlangen; verzoeken
δέομαι
het paard
ο ιππος
zwijgen
σιγάω
zwijgen; stilte
ἡ σιγή
zeggen; spreken
λέγω (1B)
woord; verhaal
ὁ λόγος
gelijk aan; gelijkend op
ὅμοιος + dat.
instemmen met; het eens zijn met
ὁμολογέω + dat.
toch
ὅμως (2Α)
aoristus van brengen; aoristus van dragen
ἤνεγκον
aoristus van geloven; aoristus van gehoorzamen
ἐπιθόμην
aoristus van aankomen; aoristus van bereiken
ἀφικόμην
aoristus van treffen
ἔβαλον